Hướng nghiệp

♦ Hoạt động hướng nghiệp

 • Thông tin và tài nguyên học tập
  • Facebook/VJU careers: to deliver updated information about career events, job vacancies, useful links and so on. Facebook/ 
  • Email
  • Careers Guidebook/ 
  • Career Planning Material (Questionnaire, Academic career chart)
 • Chương trình hướng nghiệp
  • Chương trình hướng nghiệp Nhật Bản
  • Chương trình giới thiệu thông tin việc làm (Hàng tháng)
  • Khóa đào tạo 1 ngày tại các công ty Nhật Bản
  • Chương trình thực tập (3-5 ngày) tại các công ty Nhật Bản
  • Mạng lưới việc làm với các nhà tuyển dụng
  • Khóa học chuẩn bị hồ sơ xin việc
  • Job Fair (Tháng 6 và 7 hàng năm)
  • Khóa học khởi nghiệp
 • Khóa học nâng cao kỹ năng
  • Tiếng anh học thuật nâng cao 
  • Thuyết trình bằng tiếng Anh
  • Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề 
  • Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm
 • Tư vấn hướng nghiệp
  • Gặp gỡ các nhà tư vấn hướng nghiệp
 • Tìm kiếm việc làm
  • Hệ thống dữ liệu việc làm từ các công ty dành cho sinh viên VJU
 • Chương trình hỗ trợ thông tin bậc học tiến sỹ
  • Tư vấn học thuật từ chuyên gia JICA
  • Hướng dẫn chi tiết về bậc học tiến sỹ tại các trường đối tác (Danh sách các trường đối tác tại đây)
  • Khóa học về "Học Tiến sỹ tại Nhật Bản)

♦ Hỗ trợ

Email: phongdaotao@st.vju.ac.vn

♦ Seminar hướng nghiệp

♦ Doanh nghiệp tư vấn việc làm

♦ Tuyển dụng

♦ Trải nghiệm làm việc tại doanh nghiệp (1-5 ngày)

♦ Thông tin việc làm qua mail

Tin tức
Khám phá