Thư viện

 

 

Là cơ sở đào tạo mới thành lập nhưng VJU đã rất chú trọng đến công tác trang bị học liệu cho sinh viên tham khảo. Hiện nay, với nguồn hỗ trợ từ JICA – Nhật Bản, thư viện của VJU đã được đầu tư hơn 900 đầu sách, bao gồm cả sách tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Nội dung của các cuốn sách liên quan chủ yếu đến 06 chương trình đào tạo Thạc sỹ đang triển khai tại VJU. Số lượng đầu sách sẽ được từng bước đầu tư hoàn thiện, theo số lượng chuyên ngành đào tạo. 

 

VJU library

Tầng 5, Khu học xá Mỹ Đình

Tel: (+84) 24 7306 6001 (Ext: 5010)

Tin tức
Khám phá