Khu học xá

Khu học xá Trường Đại học Việt Nhật tại cơ sở Mỹ Đình gồm hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu và làm việc của sinh viên, thầy cô và đội ngũ cán bộ. Dưới đây là một số hình ảnh của Khu học xá: 


Thư viện
   
Phòng làm việc của Chương trình
   
Phòng học
   
Phòng thí nghiệm
Tin tức
Khám phá