Open Campus

Tháng 04
02

Đến hẹn lại lên, VJU OPEN CAMPUS chính thức...

Time:08:30 - 13:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật, Cơ sở Mỹ Đình

Tháng 07
29

Online Campus Tour to Ibaraki University

Time:16:30

Venue: Online

Tháng 07
16

Tháng 06
08

MCCD's Online Open Campus

Time:18:00-19:30

Venue: Online

Tháng 09
18

Tư vấn điều chỉnh Nguyện vọng xét tuyển...

Time:09:00 – 10:00

Venue: https://www.facebook.com/VietnamJapanUniversity/

Tháng 07
16

Ngày hội thông tin Tuyển sinh và học bổng...

Time:18:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 03
15

Online Open Campus 2020

Time:10:00 – 12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 02
23

VJU Open Campus 2019

Time:9:00 - 13:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tin tức
Khám phá