[UNDPxVJU] KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM: CON ĐƯỜNG HAY ĐÍCH ĐẾN?

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm được hiểu là các hoạt động kinh doanh không gây ra tác động tiêu cực lên con người và hành tinh. Đặc điểm quan trọng của kinh doanh có trách nhiệm là đạt được sự cân bằng giữa lợi nhuận kinh doanh, lợi ích của cộng đồng và […]

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VJU 2024

Với mục đích tạo động lực, khích lệ tinh thần học tập, học toán của các bạn sinh viên năm nhất, tạo cơ hội để các bạn sinh viên thử sức mình và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực mới, Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến (FATE), Trường Đại học Việt Nhật […]