Năng lực nghiên cứu

Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại VJU đang được triển khai với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác như các trường đại học của Nhật Bản, các trường đại học của Việt Nam trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia. VJU cũng đang phát triển mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp R&D tại Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác để phát triển và thực hiện các dự án nghiên cứu chung hoặc các dự án đặt hàng.

Năm 2017 và 2018, thông qua dự án đầu tư của Đại học Quốc gia Hà Nội, Chính phủ Việt Nam đã đầu tư các phòng thí nghiệm để giảng dạy, thực hành và nghiên cứu của 03 Chương trình thạc sĩ tại VJU (Công nghệ Nano, Kỹ thuật môi trường và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng). Các phòng thí nghiệm này đã được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu và các bài giảng và hoạt động nghiên cứu của sinh viên.

Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và các trường đại học điều phối của Nhật Bản, một số thiết bị khác đã được đầu tư bổ sung như Thiết bị tính toán hiệu suất cao, Kính hiển vi điện tử quét, hệ thống máy tính để phân tích và dự báo biến đổi khí hậu.

Tận dụng lợi thế từ sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, cũng như khả năng của các giảng viên VJU trong việc phát triển các đề xuất nghiên cứu, số dự án nghiên cứu do VJU tổ chức đang tăng lên hàng năm. Số lượng bài báo/ ấn phẩm xuất bản cũng tăng.

 

Số liệu các bài báo

TOTAL 2016-2018 2019 2020 2021
ISI/Scopus paper 58 28 41 5
Papers in other int. journals 9 1 1 0
Papers in domestic journals 3 3 12 1
Papers in proceedings of int. conf. 37 17 7 0
Papers in proceedings of domestic conf. 1 0 2 0
Books in Vietnamese 0 0 1 0
Books in foreign laguague 3 1 2 0

 

Số liệu ấn phẩm của VJU 


Danh sách các dự án nghiên cứu do VJU chủ trì

Là một trường đại học theo định hướng nghiên cứu, VJU đang nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy hoạt động R&D với các cơ quan nghiên cứu khác và các tỉnh. Một số giảng viên còn hình thành các nhóm đa ngành để xin tài trợ nghiên cứu từ các quỹ trong nước và quốc tế (NAFOSTED, SATREPS, Hội đồng Anh…).

 

Cấp quốc gia và tương đương

Năm 2020

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện Nguồn quỹ

Nhiệm vụ: Khả năng thích ứng của rễ cây đối với điều kiện hạn hán khi được trồng trên các loại hình sử dụng đất khác nhau

TS. Hoàng Thị Thu Duyến 2020- 2023

NAFOSTED

Study on effect of firms’ green promotion activities on consumers’ green consumption behaviors

TS. Trần Thị Bích Hạnh

2020 – 2023

NAFOSTED

Nghiên cứu mô phỏng cấu trúc điện tử và các tính chất điện hoá của vật liệu làm điện cực Na2M3(SO4)4 (M là nguyên tố kim loại chuyển tiếp) trong pin sạc Na-ion bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ

TS.Phùng Thị Việt Bắc 2020 – 2022  

 

Năm 2019

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

  Nguồn quỹ

Khả năng thích ứng của rễ cây đối với điều kiện hạn hán khi được trồng trên các loại hình sử dụng đất khác nhau

TS. Hoàng Thị Thu Duyến

2019 – 2021

 

Simulation and Experimental Studies on the Adsorption of Volatile Organic Compounds on the surface of 2D materials (MoS2, Graphene)

TS. Đinh Văn An

2019 – 2021

NAFOSTED

Study on influences of university-enterprise collaboration factors for enhancing competitive performance and innovation performance of universities in Vietnam

TS. Trần Thị Bích Hạnh 2019 – 2020

VNU-Hanoi

 

Năm 2018 

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện   

Nguồn quỹ

Development of a hybrid indigenous adsorptive materials based constructed wetlands for intensifying the removal of phosphorus from swine wastewater in the Red River Delta region, Vietnam

Dr. Nguyễn Thị An Hằng 2018 – 2021

NAFOSTED

Value Co-Creation toward sustainable development

PSG.TS Vũ Anh Dũng

2018 – 2020

NAFOSTED

 

Cấp Bộ

Năm 2021

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

Nguồn quỹ

QG.21.44. Thúc đẩy doanh nghiệp tuần hoàn trong nền kinh tế Việt Nam

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

2021-2023

QG VNU/

Ministerial levels

QG.21.45. Khai thác Folklore trong phát triển công nghiệp văn hóa: Kinh nghiệm Hoa Kỳ, Ireland và những đề xuất cho Việt Nam

TS. Lư Thị Thanh Lê

2021-2023

QG VNU/

Ministerial levels

 

Năm 2020

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

Nguồn quỹ

Vai trò của nấm rễ cộng sinh trong việc cung cấp phốt-pho dễ tiêu cho cây đậu tương trong điều kiện hạn hán

TS. Đặng Thanh Tú

09/04/2020- 03/2022

QG VNU/

Ministerial levels

Nghiên cứu cấu trúc vật liệu sử dụng trong thiết bị cảm biến khí dựa trên tiếp xúc giữa Graphene và vật liệu đế SiO2, SnO2, GaAs, GaMnAs bằng mô phỏng lượng tử. 

TS. Phùng Thị Việt Bắc

09/04/2020- 03/2022

QG VNU/

 

Năm 2018

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

Nguồn quỹ

Study on the determinants and policy implications for attracting R&D-intensive FDI in Vietnam

PGS.TS Vũ Anh Dũng

2018 – 2019

VNU-Hanoi

Study of Nanostructure Metal-Insulator-Metal (MIM)-Metal Nanoparticles for Application on Biosensor

TS. Phạm Tiến Thành

2018 – 2019

VNU-Hanoi

Study on using coal slag of thermal power plant as the substrate in constructed wetlands for enhancing the phosphorus treatment efficiency in the piggery wastewater after biogas treatment

TS. Nguyễn Thị An Hằng 2018 – 2020

ARC


Cấp VJU

Năm 2021

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

Nguồn quỹ

QG.21.44. Thúc đẩy doanh nghiệp tuần hoàn trong nền kinh tế Việt Nam

TS. Trần Thị Thanh Tú

2021-2023

VJU

Khai thác Folklore trong phát triển công nghiệp văn hóa: Kinh nghiệm Hoa Kỳ, Ireland và những đề xuất cho Việt Nam

TS. Lư Thị Thanh Lê

2021-2023

VJU

 

Năm 2020

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

Nguồn quỹ

Nghiên cứu cấu trúc vật liệu sử dụng trong thiết bị cảm biến khí dựa trên tiếp xúc giữa Graphene và vật liệu đế SiO2, SnO2, GaAs, GaMnAs bằng mô phỏng lượng tử. 

TS. Phùng Thị Việt Bắc

2020-2022

VJU

Vai trò của nấm rễ cộng sinh trong việc cung cấp phốt-pho dễ tiêu cho cây đậu tương trong điều kiện hạn hán

TS. Đặng Thanh Tú

   

Nghiên cứu về sức kháng thành của cọc khoan nhổi và cọc Barrettes có phụt vữa thân cọc được thi công gần đây ở TP Hồ Chí Minh/A study on shaft resistance of shaft-grouted bored piles and barrettes recent

TS.Nguyễn Tiến Dũng 2020 VJU

Đánh giá tác động của nước biển dâng và ngập do mưa lũ đến hệ thống hạ tầng tại tỉnh Trà Vinh/ Impact assessment of sea level rise rainfall floods on the infrastructure systems in Tra Vinh province

TS.Nguyễn Văn Quang 2020 VJU

Ảnh hưởng của mức độ khô hạn đến hô hấp và sinh khối vi sinh vật đất trong mối quan hệ với loại hình sử dụng đất/ Effects of drought levels on soil microbial respiration and biomass in correspondence with land-use types

TS.Hoàng Thị Thu Duyến 2020 VJU

Nghiên cứu chế tạo và phân tích tính chất vật liệu siêu kị nước từ xốp Melanin/ Fabrication and characterization of superhydrophobic melamine sponge

TS. Trần Thị Việt Hà 2020 VJU

Từ Hán Việt đầu thế kỷ 20/Sino- Vietnamese in the beginning of the 20th century

ThS. Phạm Thị Hồng 2020 VJU

Sự phát triển của tiếp thị xanh và những thách thức của tiếp thị xanh tại Việt Nam/The development of green marketing and the challenges of green marketing in Vietnam

TS. Dương Thị Thúy 2020 VJU

Phật giáo cận đại Nhật Bản và vấn đề "Tự do tín ngưỡng"

PGS.TS. Phạm Thị Thu Giang 2020 VJU

 

Năm 2018

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

Nguồn quỹ

Effect of tactics of relationship marketing on customer entitlement

TS. Trần Thị Bích Hạnh

2018

VJU

A research on the applicability of Point Foundation (PF) technology to foundation works in Vietnam

TS. Nguyễn Tiến Dũng

2018

VJU

Analysis of the Access and Equity in the Higher Education System in Vietnam

TS. Vũ Hoàng Linh 2018

VJU

 

Năm 2017

Tên dự án

Người thực hiện Thời gian thực hiện

   Nguồn quỹ

Impact of leadership style om team knowledge sharing

TS. Trần Thị Bích Hạnh

2017

VJU

Study of Properties of Nanostructure Metal-Insulator-Metal (MIM) for Application on Biosensor

TS. Phạm Tiến Thành

2017

VJU

Characterization of the landfill leachate at Nam Son landfill site in Hanoi (before and after the treatment of Phu Dien company)

TS. Nguyễn Thị An Hằng 2017

VJU

Initial survey on the need to support Japanese Language Education of Training Agency in the remote provinces of Hanoi

TS. Vương THị Bích Liên 2017

VJU

Development of Biosensing Platform with Extreme Sensitivity Based on Metal materials

TS. Phạm Tiến Thành

2017-2018

JICA

Urban and Rural Environment Improvement in Vietnam

TS. Nguyễn Thị An Hằng

2017 - 2018

JICA

Post Acquisition Integration Strategies and performances of M&A in Vietnam

TS. Trần Thị Bích Hạnh

2017 - 2018

JICA

Designing a Language Learning Environment for Leaner Autonomy in Japanese Language Education

TS. Vương THị Bích Liên

2017 - 2018

JICA

Research on Public Policies for Sustainable Development in Vietnam

TS. Vũ Hoàng Linh 2017 - 2018

JICA

An experimental study on the radial coefficient of consolidation of soft clays

TS. Nguyễn Tiến Dũng 2017 - 2018

JICA

近現代ベトナムにおける「道徳」概念の検討

TS. Phạm Thu Giang 2017 - 2018

JICA

Applying remote sensing and crowdsourced data for Climate Change and Disaster Resilience in Vietnam

TS. Nguyễn Ngọc Duy 2017 - 2018

JICA