Vietnam Japan University

MENU

MASTER'S PROGRAM IN NANOTECHNOLOGY

MEMBERS

STAFF

No. Name Affiliation Title
1 Prof. Dr. Sc. Nguyen Hoang Luong Vietnam National University,University of Science Program Director
2 Prof. Dr. Eng. Yoji Shibutani Osaka University Program Director
3 Prof. Kou Shirai Vietnam Japan University Jica expert/Lecturer
4 Dr. Pham Tien Thanh Vietnam Japan University Program Coordinator /Lecturer
5 Assoc. Prof. Bui Nguyen Quoc Trinh Vietnam Japan University Senior Lecturer

STUDENTS

Intake 2016-2018

 • 1. Đào Duy Cường
 • 2. Ngô Thị Thu Dinh
 • 3. Phạm Thị Dung
 • 4. Nguyễn Văn Dũng
 • 5. Lương Hữu Đức
 • 6. Trần Ngọc Lân
 • 7. Bùi Đức Trí
 • 8. Nguyễn Thị Tươi

Intake 2017-2019

 • 1. Phạm Đình Đạt
 • 2. Đào Trung Đức
 • 3. Nguyễn Thanh Hải
 • 4. Lê Thị Hiền
 • 5. Phạm Trọng Lâm
 • 6. Tạ Thị Lương
 • 7. Hồ Ngọc Nam
 • 8. Lô Tuấn Sơn
 • 9. Trần Kỳ Thanh
 • 10. Vũ Minh Thông

Intake 2018-2020

 • 1. Vũ Tiến Dũng
 • 2. Hoàng Minh Kiên
 • 3. Vũ Thị Nhung
 • 4. Nguyễn Thị Thanh Hoài
 • 5. Nguyễn Minh Tuấn
 • 6. Nguyễn Bá Lịch

Intake 2019-2021

 • 1. Cao Công Phượng
 • 2. Nguyễn Hoàng Hưng
 • 3. Lã Thị Ngọc Mai
 • 4. Nguyễn Thị Kiểu Trang

Intake 2020-2022

 • 1. Nguyễn Thị Hải Lý
 • 2. Đặng Thị Mỹ Nga
 • 3. Nguyễn Hoàng Giang
 • 4. Phạm Quang Anh
 • 5. Đậu Hương Giang
 • 6. Khine Wai Zin