Lễ Khai giảng

Tháng 11
07

VJU's Opening Ceremony 2020

Time:8:30 - 10:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - VNU - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng 09
09

Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Time:16:00 - 17:10

Venue: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN