Job Fair

Tháng 01
12

Fast Retailing's Global Leadership Program in Vietnam...

Time:17:30-18:30

Venue: Online via Google Meet

Tháng 08
07

Hội chợ việc làm & Hội thảo về cách...

Time:13:30 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 04
20

Job Fair 2019

Time:8:30 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật