Job Fair

Tháng 06
24

Lunch petit seminar 03

Time:11:00 - 12:00

Venue: Phòng 606 - Trường ĐH Việt Nhật

Tháng 06
08

LỄ HỘI TANABATA 2022

Time:10:30 - 11:30

Venue: P.508 - VJU

Tháng 06
07

COMPUTATIONAL NANOMATERIALS DESIGN: FROM BASICS TO ACTUAL...

Time:13:30 - 15:00

Venue: Online via Zoom

Tháng 01
12

Fast Retailing's Global Leadership Program in Vietnam...

Time:17:30-18:30

Venue: Online via Google Meet

Tháng 08
07

Hội chợ việc làm & Hội thảo về cách...

Time:13:30 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 04
20

Job Fair 2019

Time:8:30 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật