sinh viên
Đoàn giảng viên và sinh...

Từ ngày 26/2 đến ngày 03/03/2018, Chương trình thạc sĩ Kỹ...

Giao lưu văn hóa giữa sinh...

Chiều ngày 27/2/2018, đoàn sinh viên Trường Đại học Nữ...

Cuộc thi Hùng biện tiếng...

Chiều ngày 12/12/2017, lần đầu tiên cuộc thi "Hùng biện tiếng...

“Sẽ Trở Lại Việt Nam”...

Từ ngày 21 - 27/08/2017, tại Trường Đại học Việt Nhật...

Bài phát biểu của Thủ tướng...

Nhật Bản và ASEAN - Cùng xây dựng tương lai của Ấn Độ...

Trường Đại học Việt Nhật...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học...

Tuần lễ hội nhập sinh viên...

Chương trình tuần lễ hội nhập sinh viên 2021 của Trường...