Tổng quan

VJU ký Chương trình đối tác với hãng hàng không ANA, Nhật Bản

Hợp tác quốc tế luôn được xem là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Việt Nhật  (VJU). Do đó, VJU đã kết nối và hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, tổ chức và viện nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài, đặc biệt là Trường đại học của Nhật Bản, để thúc đẩy các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Hiện tại, VJU đã xây dựng một mạng lưới các trường đại học đồng điều phối và các trường đại học đối tác. Các trường đại học đồng điều phối cùng hợp tác với VJU để vận hành các Chương trình Thạc sĩ. Các trường đại học đối tác có thể được hiểu là các trường đại học có các hoạt động hợp tác khác với VJU như giáo dục, xúc tiến nghiên cứu và phát triển và trao đổi học thuật. (Xem thêm về Các Trường Đại học đồng điều phối của VJU và Các Trường Đại học đối tác)

Biên bản ghi nhớ về đào tạo và nghiên cứu được ký kết và triển khai hiệu quả giữa VJU và các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, đã mở ra cơ hội lớn để nhân viên, giảng viên và sinh viên VJU mở rộng kiến ​​thức và chuyên môn trong môi trường học tập và nghiên cứu sáng tạo. Biên bản ghi nhớ cũng được ký kết giữa VJU và các trường đại học khác ở Việt Nam để mở ra những cơ hội hợp tác mới và để hình thành các nhóm nghiên cứu xuất sắc.

VJU đã hợp tác chiến lược với các công ty có uy tín trong nước và quốc tế để triển khai các chương trình trao đổi, thực tập và cung cấp cho sinh viên môi trường làm việc chuyên nghiệp để trau dồi kỹ năng và giải phóng tiềm năng một cách tốt nhất.

VJU cũng được biết đến như là một địa điểm của các hội nghị và hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các học giả và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

 

Tin tức
Khám phá