Đại học đối tác

Các Biên bản ghi nhớ/ Thỏa thuận giữa Đại học Việt Nhật (VJU) và các Trường đại học đối tác trong nước/ quốc tế

 

STT

Tên đơn vị

Người ký

Nội dung

Ngày ký

Thời gian hợp tác

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

1

Đại học Tây Nguyên

Chủ tịch,

PGS. Nguyễn Tấn Vui

Biên bản ghi nhớ:

• Chương trình đào tạo, chương trình phát triển nhân sự

• Trao đổi Giảng viên/ Cán bộ/ Sinh viên

• Trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, thông tin và các nguồn lực khoa học và công nghệ có sẵn

• Xây dựng đội ngũ nghiên cứu vững mạnh

• Tổ chức hội nghị/ Hội thảo

• Quảng bá hình ảnh và thương hiệu

2/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

2

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chủ tịch,

PGS. Nguyễn Mạnh Hùng

Biên bản ghi nhớ:

• Trao đổi Giảng viên/ Chuyên gia/ Sinh viên

• Chương trình đào tạo, chương trình phát triển nhân sự

• Hợp tác trong xây dựng mô hình đào tạo theo phong cách Nhật Bản tại Việt Nam tương ứng với triết lý giáo dục khai phóng

• Xây dựng đội ngũ nghiên cứu mạnh

• Tổ chức Hội thảo/ Hội thảo

• Quảng bá hình ảnh và thương hiệu

2/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

3

Đại học Thủ Dầu Một

Chủ tịch,

PGS. Nguyễn Văn Hiệp

Biên bản ghi nhớ:

• Trao đổi Giảng viên/ Chuyên gia/ Sinh viên

• Chương trình đào tạo, chương trình phát triển nhân sự

• Xây dựng đội ngũ nghiên cứu vững mạnh

• Chia sẻ thông tin học bổng sau đại học

• Tổ chức hội nghị, hội thảo

• Trao đổi văn hóa

3/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

4

Viện Khoa học Công nghệ Giao thông vân tải

Viện Trưởng,

Nguyễn Xuân Khang

Biên bản ghi nhớ:

• Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

• Hợp tác trong ứng dụng, tư vấn và sản xuất KH & CN

• Hợp tác trong các chương trình đào tạo

 

1/8/2018

3 năm

(có gia hạn)

 

5

Coninco

Tổng Giám đốc,

Hà Minh

Biên bản ghi nhớ:

• Trao đổi công nghệ và kỹ thuật tiên tiến

• Cử nhân viên CONINCO theo học các chương trình tại VJU

• Tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập và làm việc tại CONINCO

• Giới thiệu VJU tham gia VASECT

 

3/2017

5 năm

(có gia hạn)

 

 

6

IBST

TS. Nguyễn Đại Minh

Biên bản ghi nhớ:

• Tìm kiếm và triển khai chương trình và dự án nghiên cứu về khoa học và công nghệ

• Trao đổi kiến thưc, kinh nghiệm và thông tin về khoa học và công nghệ

• Tổi chức hội nghị, hội thảo

• Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

• Thúc đẩy hình ảnh và thương hiệu

• Gửi sinh viên/nhân viên đi đào tạo ở bên đối tác

3/2017

5 năm

(có gia hạn)

 

7

UBND Tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch,

Nguyễn Đình Xứng

Thỏa thuận hợp tác:

 • Tư vấn về chiến lược phát triển kinh tế xã hội

 • Nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

 • Phát triển đào tạo và nguồn nhân lực

 • Xúc tiến đầu tư

14/11/2017

2017-2020

8

FECON

Chủ tịch,

Phạm Việt  Khoa

Biên bản ghi nhớ:

• Tìm kiếm và triển khai các chương trình và dự án nghiên cứu về KH & CN:

• Công nghệ cho các công trình ngầm và Metro

• Giám sát thiết bị và giải pháp tại các biến địa kỹ thuật và công trình ngầm

• Giải pháp và công nghệ để cải thiện nền và móng yếu

• Năng lượng, năng lượng tái tạo

• Công nghệ làm sạch môi trường và chất thải

• Công trình đường bộ, đường thủy và cảng biển

• Trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thông tin về KH & CN

• Tổ chức hội nghị và hội thảo

• Tăng cường hình ảnh và thương hiệu

1/5/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

9

LASUCO

Chủ tịch,

Lê Văn Tam

Biên bản ghi nhớ:

• Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

• Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

• Các hoạt động khác

27/09/2018

5 năm

(có gia hạn)

10

Cục Ngoại Vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam

Cục Trưởng,

Nguyễn Hoàng Long

Biên bản ghi nhớ:

• Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng quản lý

• Tổ chức các sự kiện và chương trình thúc đấy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

• Khai thác quỹ, đặc biệt là từ các đối tác Nhật Bản

 

23/11/2018

1 năm

(có gia hạn)

11

Viện Quốc tế Pháp ngữ

Viện Trưởng,

Ngô Tự Lập

Thỏa thuận hợp tác:
• Phát triển nguồn nhân lực: trao đổi nhân viên / giảng viên / sinh viên và công tác tuyển sinh

• Chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, và tư vấn.

• Hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa và khoa học

24/10/2019

2 năm

(có gia hạn)

12

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Hiệu Trưởng,

Trần Văn Chứ

Thỏa thuận hợp tác:

• Nghiên cứu khoa học

• Ứng dụng KH & CN và các hoạt động tư vấn, sản xuất và kinh doanh

• Đào tạo

• Hội nghị/ Hội thảo

16/01/2020

3 năm

(có gia hạn)

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

1

Trường Đại học Osaka, Nhật Bản

Chủ tịch,

Shojiro Nishio

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Hợp tác nghiên cứu, bài giảng, hội nghị chuyên đề

- Trao đổi thông tin và tài liệu

- Trao đổi sinh viên đại học/sau đại học

- Trao đổi học giả và nhà nghiên cứu

- Hợp tác phát triển giáo dục

 

15/12/2021

5 năm

2

Tập đoàn Sekisho, Nhật Bản

Chủ tịch,

Seki Masaki

Biên bản ghi nhớ:

- Xem xét cấp học bổng cho sinh viên VJU và nhận sinh viên VJU sang thực tập tại Tập đoàn tại Nhật Bản

24/2/2017

Không đề cập

3

Trường Đại học Ritsumeikan (Trường đại học Khoa học Kỹ thuật)

Trưởng khoa,

Kenichi Kasahara

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

-Gửi sinh viên sang học tập ngắn hạn tại trường Ritsumeikan.

27/6/2017

01 năm

(có thể gia hạn) 

 

4

Trường Đại học Tokyo
(Khoa Khoa học và Nghệ thuật)

Trưởng khoa (Khoa Khoa học và Nghệ thuật, Atsushu ISHIDA

Thỏa thuận trao đổi sinh viên:

- Trao đổi tối đa 5 sinh viên/năm sang học tại trường đối tác.

- Trường tiếp nhận sẽ miễn phí hồ sơ, phí đăng kí và học phí cho sinh viên trao đổi.

31/7/2017

5 năm

(có thể gia hạn)

 

5

Trường Đại học Hosei, Nhật Bản

Chủ tịch,

Yuko TANAKA

Thỏa thuận về Trao đổi học thuật:

- Trao đổi tối đa 5 sinh viên/năm sang học tại trường đối tác.

 - Trường tiếp nhận sẽ miễn phí hồ sơ, phí đăng kí và học phí cho sinh viên trao đổi.
-  Trao đổi giáo sư và học giả nghiên cứu

 - Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học

 - Trao đổi học liệu khoa học, ấn phẩm và thông tin khác cùng quan tâm

 - Hợp tác nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị, hội thảo... vv

 - Hợp tác phát triển các chương trình liên kết

 - Cung cấp các khóa đào tạo

26/7/2017

5 năm

(có thể gia hạn)

 

6

Trường Đại học Waseda

Chủ tịch,

Kaoru Kamata

Biên bản ghi nhớ:
- Các chuyến thăm của giảng viên với mục đích nghiên cứu hoặc các hoạt động giáo dục khác;

- Tiếp nhận sinh viên đủ điều kiện theo học các chương trình đại học và sau đại học,

- Trao đổi các ấn phẩm học thuật và thông tin học thuật;

- Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học

- Các hoạt động hợp tác như tổ chức nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị, hội thảo vv.

- Các chương trình liên kết

2/11/2017

5 năm

(có thể gia hạn)

 

7

Đại học Takushoku, Nhật Bản

Chủ tịch,

Kawana Akio

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Trao đổi giảng viên, nhân viên hành chính và các nhà nghiên cứu

- Trao đổi sinh viên

- Hợp tác nghiên cứu

- Tổ chức các bài giảng và hội nghị chuyên đề

- Trao đổi thông tin và học liệu

- Tiếp nhận sinh viên học tiến sĩ tại trường Takushoku

- xây dựng chương trình liên kết

2/11/2017

5 năm

(có thể gia hạn)

 

8

Trường ĐH Quốc gia Yokohama (Khoa Khoa học Xã hội Quôc tế Hệ sau đại học) , Nhật Bản

Trưởng Khoa,

Izumi Hiroyuki

Biên bản ghi nhớ về trao đổi sinh viên:
- Trao đổi tối đa 20/năm sinh viên sang học tại trường đối tác.

31/7/2017

5 năm

(có thể gia hạn)

9

Trường ĐH Kobe

 

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Hoạt động nghiên cứu chung

- Trao đổi giảng viên

- Trao đổi sinh viên ở bậc đại học / sau đại học

- Trao đổi kết quả nghiên cứu, các ấn phẩm và thông tin học thuật khác; và

- Trao đổi khác được hai bên đồng ý

12/4/2018

 

10

Trường ĐH Takushoku, Nhật Bản

 

Thỏa thuận trao đổi học thuật:
- Trao đổi giảng viên, cán bộ hành chính và nhà nghiên cứu;

- Trao đổi sinh viên;

- Tiến hành hợp tác nghiên cứu;

- Tổ chức các bài giảng và hội nghị chuyên đề chung;

- Trao đổi thông tin và học liệu;

- Tiếp nhận sinh viên VJU sang học tiến sĩ tại Trường Takushoku;

- Xây dựng chương trình học chung.

11/2/2017

5 năm

(có gia hạn)

 

11

Trường ĐH J.F. Oberlin, Nhật Bản

Hiệu trưởng,

Mitani Takayasu

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Trao đổi giảng viên với mục đích tham gia vào nghiên cứu hoặc các hoạt động giáo dục khác;

- Tiếp nhập sinh viên đủ điều kiện thamg gia vào các chương trình đại học và sau đại học,

- Trao đổi các ấn phẩm học thuật và thông tin học thuật;

- Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học;

- Các hoạt động hợp tác như tổ chức nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị, hội thảo v.v;

- Chương trình liên kết;

- Các hoạt động học tập khác.

- Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các lĩnh vực quan tâm chung.

23/10/2017

5 năm

(có gia hạn)

 

12

Trường ĐH Toyo, Nhật Bản

Hiệu trưởng,

Makio Takemure

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

-  Trao đổi giảng viên với mục đích tham gia vào nghiên cứu hoặc các hoạt động giáo dục khác;

- Tiếp nhập sinh viên đủ điều kiện thamg gia vào các chương trình đại học và sau đại học,

- Trao đổi các ấn phẩm học thuật và thông tin học thuật;

- Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học;

- Các hoạt động hợp tác như tổ chức nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị, hội thảo v.v;

- Chương trình liên kết;

- Các hoạt động học tập khác.

16/2/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

13

Khoa Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Kwansei Gakuin, Nhật Bản

Mr. Jun’ichiro Mizuki

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Trao đổi giảng viên/sinh viên

- Trao đổi tài liệu/dự án nghiên cứu

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình văn hóa

18/7/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

14

Khoa Khoa học cuộc sống hệ sau đại học, MNT, Trường ĐH Ritsumeikan

Trưởng khoa,

Kazuo Kojima

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Trao đổi sinh viên sau đại học

14/08/2018

1 năm

(có gia hạn)

 

15

Trường ĐH Ibaraki, Nhật Bản

Hiệu trưởng,

Mimura Nobuo

Thỏa thuận hợp tác:
- Trao đổi giảng viên và nhân viên hành chính và các nhà nghiên cứu.

- Trao đổi sinh viên

- Tiến hành hợp tác nghiên cứu.

- Tổ chức các bài giảng chung, hội thảo và hội nghị chuyên đề.

- Trao đổi thông tin học thuật và học liệu.

- Tạo cơ hội cho các sinh viên tốt nghiệp ở cả hai bên tham gia khóa học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

- Phát triển và thực hiện các chương trình khác về giáo dục và hợp tác nghiên cứu.

10/9/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

16

ANA Holdings INC, Nhật Bản

Senior Vice President,  Director Koji Shibata

Thỏa thuận đối tác toàn diện:

- Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về các lĩnh vực quan tâm chung.

- Hợp tác nghiên cứu.

- Triển khai các hoạt động PR-marketing.

- Triển khai chương trình thực tập / cơ hội việc làm

- Áp dụng chương trình giảm giá vé.

21/09/2018

5 năm

(có gia hạn)

 

17

Kanazawa University, Japan

Hiệu trưởng,

Koetsu Yamazaki

1. Thỏa thuận hợp tác và trao đổi:

- Trao đổi giảng viên và nhân viên hành chính và các nhà nghiên cứu

- Trao đổi sinh viên

- Trao đổi tài liệu học tập, ấn phẩm và thông tin

- Tiến hành các dự án nghiên cứu chung và tổ chức các hội nghị/hội thảo.

- Các hoạt động khác góp phần phát triển trao đổi học thuật và giáo dục giữa hai bên.

2. Biên bản ghi nhớ:

- 5 sinh viên / năm.

- Thời gian tuyển sinh không quá 12 tháng.

- Chương trình trao đổi sẽ bắt đầu vào tháng 4 / tháng 10 tại Đại học Kanazawa và vào tháng 9 / tháng 1 tại VJU.

- Trường tiếp nhận sẽ miễn phí hồ sơ, phí đăng kí và học phí cho sinh viên trao đổi.

 

11/2/2019

5 năm

(có gia hạn)

 

18

Trường ĐH công nghệ Malaysia (UTM)

Deputy Vice Chancellor, Zainuddin Abdul Manan

Thỏa thuận trao đổi:

- Trao đổi thông tin, kiến thức và tài liệu

- Trao đổi sinh viên

- Trao đổi nhân viên

- Trao đổi thông tin và ấn phẩm

- Hoạt động nghiên cứu chung và các chương trình giảng dạy

- Hợp tác trong nghiên cứu đào tạo, dịch vụ chung;

- Hợp tác tổ chức hội thảo / hội nghị.

 

17/05/2019

3 năm

19

Viện nghiên cứu luật Châu Á Thái Bình Dương (RILAP)

Viện trưởng,

Kayoko Naito,

Thỏa thuận hợp tác:

- Đề xuất và hỗ trợ giáo dục pháp lý của VJU (trình độ đại học và sau đại học)

- Đồng tổ chức hội thảo liên quan đến các chủ đề pháp lý

- Hợp tác giáo dục và nghiên cứu trong các lĩnh vực pháp luật và các vấn đề pháp lý.

 

23/05/2019

3 năm

20

Trường ĐH Osaka Sangyo

Hiệu trưởng,

Yasunori Nakamura

Thỏa thuận hợp tác:

- Trao đổi sinh viên

- Trao đổi giảng viên

- hợp tác nghiên cứu và hoạt động giáo dục

- Trao đổi thông tin nghiên cứu

- Các hoạt động khác theo thỏa thuận của hai bên

 

26/08/2019

3 năm

21

Trường ĐH Osaka,

Khoa kỹ thuật sau đại học

 

Trưởng khoa, BABAGUCHI Noboru

Thỏa thuận trao đổi học thuật:

- Hợp tác nghiên cứu, giảng dạy, tổ chức hội nghị/hội thảo và trao đổi các nhà nghiên cứu/học giả

- Trao đổi thông tin và tài liệu

- Trao đổi sinh viên sau đại học

01/03/2020

5 năm

22

Trường Đại học Yamanashi Gakuin, Nhật Bản (YGU)

Hiệu trưởng,

Koji FURUYA

Biên bản ghi nhớ về hợp tác học thuật:

- Khuyến khích trao đổi chuyên môn, học thuật và sinh viên;

- Các hoạt động nghiên cứu chung (bao gồm cả các xuất bản tiềm năng);

- Tham gia các hội thảo và hội nghị chuyên đề;

- Trao đổi tài liệu học thuật và thông tin khác, tuân theo quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ giấy phép hiện hành nào;

- Các chương trình học tập và / hoặc văn hóa ngắn hạn cho các nhóm và / hoặc cá nhân sinh viên.

13/12/2021

5 năm

(có gia hạn)

 

23

Kobe College

Hiệu trưởng

Keiichi Nakano

 

Biên bản ghi nhớ hợp tác:
- Trao đổi thông tin và tài liệu;
- Trao đổi giữa hai tổ chức gồm sinh viên, giáo sư, nhà nghiên cứu, nhân viên hành chính;
- Hỗ trợ sinh viên, giáo sư, nhà nghiên cứu, nhân viên hành chính của trường đối tác;
- Các hình thức hợp tác khác mà hai trường có thể cùng thu xếp.

14/01/2022

5 năm

 

 

Tin tức
Khám phá