Hội nghị

Tháng 12
20

Hội nghị chuyên đề về Khoa học và Công...

Time:8:00 - 16:30

Venue: Online via Zoom

Tháng 12
17

Hội nghị Khoa học Giảng viên 2021 – VJU

Time:8:50 - 15:00

Venue: VJU – Mỹ Đình campus

Tháng 01
19

Tháng 12
21

Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time:8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Tháng 11
06

Họp Hội đồng Trường

Time:13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus

Tháng 05
19

GS. Furuta Motoo tham gia Chương trình Cầu...

Time:19/05/2020

Venue: Live on VTV 1

Tháng 03
03

Hội thảo Công nghệ Nano: Ứng dụng Sinh học...

Time:14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 09
09

Chương trình Hội thảo Phát triển bền vững

Time:14:00 -16:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 08
04

Hội thảo: Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền...

Time:14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 04
19

Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time:9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình