Các nhà tài trợ

VJU luôn cố gắng hợp tác với các doanh nghiệp/ tổ chức, cá nhân để phát triển hơn nữa ngành giáo dục và nghiên cứu tại Việt Nam, Nhật Bản và trên toàn thế giới. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác và hoan nghênh mọi ý định quyên góp hoặc tài trợ từ chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Các nhà tài trợ 

H.I.S. SONG HAN VIETNAM TOURIST

A branch of HIS - Song Han Vietnam tourist in Hanoi

http://www.hisvn.com.vn/jp/

YUKO VIETNAM Co., LTD

One of the group companies of Yuko- Keiso, Japan

http://www.yukokeiso.com

KOKUYO VIETNAM Co., LTD

http://www.kokuyo.vn/

WORLDING INC

http://www.worlding.asia/

MS. SUMIKO KATSUMI

Attorney at Law

Member of MARUHITO KONDO LAW OFFICE

KURIHARA VIETNAM Co., LTD

http://www.kurihara.vn/

ART TANGO CONFECTIONERY CO.,LTD

A member company of Sun Flavour Corporation  in Osaka, Japan

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL VIETNAM Co,. LTD

One of the  group companies of Sun Flavour Corporation  in Osaka, Japan

FUJI INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, LTD

JAPAN VIETNAM FRIENDSHIP ASSOCIATION - FUKUOKA

SHIMADZU CORPORATION

http://www.ms-ins.com/english/

YOSHINOYA HOLDINGS Co., LTD

http://www.yoshinoya-holdings.com/english/

SEKISHO SCHOLARSHIP FOUNDATION

http://www.sekisho.co.jp/foreign/english/

INTAGE VIETNAM LLC

http://www.intage.com.vn/

ORGANO CORPORATION

https://www.organo.co.jp/english/

Mr KEIJI TAKEHARA

CEO of Future Design Lab 

https://www.futuredesignlab.jp/

TOKYO EBARA LIONS CLUB

AZABU FUND

FUJI XEROX VIETNAM COMPANY LIMITED

https://www.fujixerox.com.vn/vi-VN

UNIVERSITY OF TOKYO

https://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html

YAMAMOTO METAL TECHNOS CO, LTD

https://www.yama-kin.co.jp/english/

KANSAI Metal Co., Ltd

http://www.kansai-metal.co.jp/en/company.html

NISSAKU CO, LTD

https://www.nissaku.co.jp/

FORMER NATIONAL DIET MEMBER OF  LDP

 

Tin tức
Khám phá