Gallery

Các hoạt động tại Trường Đại học Việt Nhật 

(Xem thêm VJU's Youtube hoặc VJU's Fanpage)

             
Gala Dinner 2020 to welcome new students     Teambuilding for VJU's 5th intake of Master students      

 

   

 

     
Khai giảng năm học 2020-2021     Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Trường Đại học Việt Nhật      

 

   

 

     

Online Open Campus 2020 

    Trường Đại học Việt Nhật và JICA ký biên bản triển khai dự án TC 2      

 

   

 

   
VJU's students in LASUCO study tour in Japan     Sinh viên VJU thực tập tại ANA airline, Nhật Bản    

 

   

 

   
Hội chợ Việc làm 2019      VJUers dã ngoại    

 

   

 

   
Chúc mừng Năm mới 2019      Trong tôi, VJU là...    

 

   

 

   
Lễ Tốt nghiệp Ths. Khóa 1     Lễ Tốt nghiệp Ths. Khóa 2    

 

   

 

   
           

 

Các ngành học tại VJU

Chương trình Biến đổi khí hậu và Phát triển   Chương trình Quản trị Kinh doanh

 

 

 

Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Toàn cầu    

 

   
     

 

Tin tức
Khám phá