Chương trình Cử nhân Nhật Bản học

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên ngành đào tạo:

 • Tiếng Việt: Nhật Bản học
 • Tiếng Anh: Japanese Studies

Mã số ngành đào tạo: 7310613

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Tên văn bằng tốt nghiệp:

 • Tiếng Việt: Cử nhân Nhật Bản học (chương trình chất lượng cao)
 • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Japanese Studies (Honors Program)

Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU THÀNH LẬP CHƯƠNG TRÌNH NHẬT BẢN HỌC

Trường Đại học Việt Nhật (Trường ĐHVN) được thành lập ngày 21/07/2014 và là thành viên thứ 7 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường ĐHVN ra đời không chỉ là thành quả của quan hệ hợp tác với tư cách là Đối tác chiến lược sâu rộng giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản mà còn là kết tinh của những ý tưởng, hoài bão, cống hiến của các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.

Nhật Bản học là chương trình đào tạo đầu tiên do Trường ĐHVN lựa chọn để mở hệ cử nhân sau khi cân nhắc về các cách thức phát huy thế mạnh của trường, khả năng cống hiến cho lĩnh vực đào tạo đại học của Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện của hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong thời đại mới.

Vì vậy, khác với các chương trình đào tạo của ngành Nhật Bản học hay Nghiên cứu Nhật Bản truyền thống khác, chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học của Trường ĐHVN đã được xây dựng trên cơ sở liên ngành giữa khoa học xã hội với khoa học tự nhiên và kết hợp giữa các ngành khoa học xã hội nhân văn nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo nên những chuyên gia Nhật Bản học vừa hiểu biết một cách toàn diện vừa nắm vững kiến thức chuyên sâu về một trong ba lĩnh vực: Luật Nhật Bản, Kinh tế - Quản lý Nhật Bản và Giảng dạy tiếng Nhật.

Những cử nhân người Việt với sự am hiểu về Nhật Bản này được kỳ vọng sẽ trở thành những chuyên gia, cán bộ quản lý, nhà lãnh đạo, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới. Ngược lại, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á mà hai nước đang chung tay xây đắp chính là cơ sở bền vững cho sự phát triển của chương trình.

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Làm việc trong các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp, công ty Nhật Bản ở Việt Nam và ở Nhật Bản như biên phiên dịch, chuyên viên cầu nối, chuyên viên bộ phận pháp chế, chuyên viên bộ phận bán hàng, kinh doanh...
 • Trở thành giảng viên ngành Nhật Bản học và Giảng dạy tiếng Nhật trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;
 •  Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương như các đài phát thanh truyền hình trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí, thông tấn hoặc các Sở Văn hóa, Sở Khoa học - công nghệ…
 • Công tác tư vấn, tham mưu liên quan đến Nhật Bản trong các cơ quan hoạch định và thực thi đường lối, chính sách ở Trung ương hay địa phương;
 • Làm công tác ngoại giao tại Bộ Ngoại giao, Đại sứ quan Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Japan Foundation, Jasso…
 • Tiếp tục học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường đại học của Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác trên thế giới.

 

4. TÍNH ƯU VIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Triết lý giáo dục khai phóng 

 • Cung cấp nền tảng kiến thức rộng, bao gồm cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Nhật Bản.
 • Khuyến khích sinh viên tự học, tự phát triển bản thân để có thể thích ứng với những biến đổi của xã hội trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0.

4.2 Coi trọng bản sắc văn hóa của người học

 • Người học được tiếp cận với Nhật Bản không phải theo cách tiếp cận một chiều mà trên cơ sở so sánh với Việt Nam, đứng từ góc độ của người Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học có thể chủ động lựa chọn những tri thức, kinh nghiệm phù hợp với Việt Nam của người Nhật để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Mục tiêu của chương trình là đào tạo nên những chuyên gia am hiểu về Nhật Bản trên nền tảng văn hóa và cảm thức của người Việt.

 4.3 Tính đương đại và tính quốc tế

 • Cung cấp kiến thức toàn diện về Nhật Bản đương đại cũng như những vấn đề toàn cầu đang được quan tâm hiện nay, nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững của nhân loại.

4.4 Cơ hội du học Nhật Bản ngay tại Việt Nam 

 • Ngoài các giảng viên phía Việt Nam, Chương trình có sự hợp tác của 35 giảng viên từ 13 trường đại học lớn của Nhật Bản.
 • Sinh viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động giao lưu với sinh viên Nhật Bản.

4.5 Chú trọng bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ

 • Chương trình đào tạo được thiết kế với nhiều học phần tiếng Nhật và nhiều học phần giảng dạy bằng tiếng Nhật, nên sinh viên tốt nghiệp sẽ có trình độ tiếng Nhật cao.
 • Môi trường học thuật quốc tế với sự tham gia của nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế (cả Đại học và Sau đại học).

 4.6  Phương pháp học tập hiện đại

 • Nhiều học phần trong chương trình đào tạo sử dụng phương pháp học tập tích cực (active learning).
 • Dựa trên kinh nghiệm của các trường đại học Nhật Bản, Chương trình sẽ đưa hình thức seminar vào một số học phần để phát triển kỹ năng giao tiếp, thảo luận, làm việc nhóm và tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh viên với sinh viên.

 4.7 Tính thực tiễn cao

 • Nội dung của các học phần có tính thực tiễn cao, có sự tham gia giảng dạy của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.
 • Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với các tổ chức, doanh nghiệp thông qua các chương trình Internship.

 4.8 Cơ hội học tập tại Nhật Bản 

 • Sinh viên có thể có cơ hội học tập tại các trường đại học uy tín của Nhật Bản như Đại học Waseda, Đại học Hosei, Đại học Obirin... 

5. THÔNG ĐIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

GS. TS Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật

"Cũng như Việt Nam, hiện nay Nhật Bản đang biến đổi một cách mạnh mẽ. Để có thể hiểu được một cách toàn diện và sâu sắc về đất nước Nhật Bản đang chuyển mình như vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận trong sự so sánh tương quan với Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những tri thức và tầm nhìn mà sinh viên có được sau khi tốt nghiệp Chương trình Nhật Bản học của Trường Đại học Việt Nhật sẽ là chiếc la bàn định hướng cho cuộc sống và sự nghiệp của các em trong thế kỷ XXI này."

 

 

GS. TS Yamada Mitsuru

Khoa Khoa học Xã hội 

Trường Đại học Waseda

Đồng Giám đốc Chương trình Cử nhân Nhật Bản học

"Một trong những đặc trưng của Chương trình Nhật Bản học của Trường Đại học Việt Nhật là có nhiều học phần do cả giảng viên, học giả phía Nhật Bản và Việt Nam cùng phụ trách. Đây là môi trường học thuật rất tuyệt vời, nơi các em vừa có thể xây dựng nền tảng kiến thức rộng, chuyên môn sâu, vừa có thể nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ. Tôi rất mong các em sẽ nắm bắt được cơ hội đó để có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão trong tương lai của mình."

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ LỘ TRÌNH HỌC TẬP

6.1 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bao gồm 157 tín chỉ, trong đó bao gồm các khối kiến thức sau:

* Khối kiến thức chung: 21 tín chỉ

* Khối kiến thức theo lĩnh vực: 33 tín chỉ

* Khối kiến thức theo khối ngành: 68 tín chỉ

* Khối kiến thức theo nhóm ngành: 10 tín chỉ

* Khối kiến thức ngành: 25 tín chỉ

Chương trình đào tạo cụ thể: Xem tại đây

6.2 Lộ trình học tập

Lộ trình học tập được chia thành hai giai đoạn chính:

 • 2 năm đầu sinh viên sẽ được lĩnh hội các kiến thức chung về khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ cơ bản và các học phần cung cấp kiến thức về những vấn đề toàn cầu đang được quan tâm hiện nay. Những kiến thức này là nền tảng không thể thiếu khi sinh viên muốn tìm hiểu về Nhật Bản đương đại một cách toàn diện trong 2 năm học sau.
 • 2 năm sau sinh viên sẽ được chọn một trong ba định hướng là Luật Nhật Bản, Kinh tế và Quản lý Nhật Bản và Giảng dạy tiếng Nhật. Đây là ba định hướng được lựa chọn trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu của Việt Nam hiện nay và cũng là các định hướng có thể phát huy những điểm mạnh của Trường Đại học Việt Nhật.
 • Song song với việc lĩnh hội các kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành nêu trên, sinh viên sẽ được học tiếng Nhật trong suốt 4 năm. Ngoài ra sinh viên còn có thể nâng cao khả năng tiếng Nhật thông qua một số học phần chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Nhật, đặc biệt là các học phần về Nghiên cứu Nhật Bản hay Giảng dạy tiếng Nhật.

7. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

GS. TS Furuta Motoo

Khu vực học

GS. TSKH Vũ Minh Giang

Khu vực học

TSKH. Nguyễn Đình Đức

Cơ học và vật liệu

TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Vật lý

TS. Nguyễn Thùy Anh

Kinh tế Chính trị

TS. Aibara Shinobu

Giảng dạy Tiếng Nhật

TS. Lê Cẩm Nhung

Giảng dạy Tiếng Nhật

GS. TS Phạm Hồng Tung

(Thỉnh giảng)

Lịch sử Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hồng

Giảng dạy Tiếng Nhật

TS. Ito Mariko

Nhân học Tôn giáo

TS. Ryu Jung Hyun

Quan hệ Quốc tế

PGS. TS Phạm Thị Thu Giang

GĐ Chương trình

TS. Vũ Hoàng Linh

Kinh tế học

TS. Đặng Quang Vinh

Kinh tế học

PGS. TS Phạm Quý Long

(Thỉnh giảng)

Quản trị Doanh nghiệp Nhật Bản

Chuyên gia Uchino Hideharu

Quản trị Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

8. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG 

 • Mức học phí: 58.000.000 đồng/sinh viên/năm học (Đóng góp theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng. Trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học. 
 • Ít nhất 15% sinh viên được nhận học bổng hỗ trợ học phí toàn phần hoặc bán toàn phần; Ngoài ra còn có học bổng do các doanh nghiệp tài trợ cho Trường ĐH Việt Nhật và ĐHQGHN.

9. TUYỂN SINH

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022: 55 sinh viên/ khóa

Phương thức tuyển sinh năm 2022:

TT

Phương thức tuyển sinh 

Chỉ tiêu

1

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022

30%

2

Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn)

30%

3 Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

20%

4

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

10%

5

Xét tuyển theo phương thức khác

10%

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

 

Xét tuyển chứng chỉ A-Level

 

Xét tuyển chứng chỉ ACT

 

Chi tiết xem thêm tại Tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022

10. LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Địa chỉ: Tầng 5, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN, Đường Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam.

Phone:  024 7306 6001- máy lẻ 5093

Hotline: 0966 954 736 hoặc 0969 638 426

Email: admission@vju.ac.vn

Tin tức
Khám phá