Contact us

Địa chỉ: Đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phone: (+84) 24 7306 6001

Email: info@vju.ac.vn

 

Google map location:

Tin tức
Khám phá