Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển

Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển (MCCD) của trường Đại học Việt Nhật (VJU) có các mục tiêu như sau:

 • Người học nắm vững kiến thức cơ bản, liên ngành về bản chất, diễn biến, tác động, tính dễ bị tổn thương, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong mối quan hệ với phát triển;
 • Người học được phát triển khả năng, kỹ năng để phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan công việc biến đổi khí hậu và phát triển; đề xuất và sáng tạo các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;
 • Rèn luyện cho người học khả năng làm việc với tư cách là nhà khoa học/công nghệ, quản lý/lãnh đạo/chuyên viên hỗ trợ lập chính sách/ chuyên gia tư vấn về biến đổi khí hậu cũng như đề xuất, thực hiện các dự án và tham gia các diễn đàn trong nước và quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển.
 • Học viên cũng có cơ hội lấy bằng Tiến sỹ ở các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới.

Thời gian: 24 tháng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Địa điểm: Cơ sở Mỹ Đình, Tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Cầu Diễn, Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội việc làm đa dạng như: 

1) khởi nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu; 

2) cán bộ khoa học, công nghệ, quản trị biến đổi khí hậu để phát triển trong các doanh nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu du lịch; 

3) nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, chuyên viên hỗ trợ ra quyết định trong các cơ quan quản lý, chuyên gia tư vấn về ứng phó BĐKH và phát triển trong các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ; 

4) cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

 • Chương trình chất lượng cao dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Ibaraki với các điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam;
 • Môi trường học thuật quốc tế, phương pháp dạy học tiên tiến, có phòng nghiên cứu và thiết bị hiện đại, được trải nghiệm thực tế ở một đất nước dù bị tổn thương vào loại nặng nhất thế giới nhưng đang tiên phong ứng phó BĐKH là Việt Nam; được học và thực tập công nghệ ứng phó BĐKH hàng đầu thế giới của Nhật Bản; được học tập, nghiên cứu với các giáo sư, nhà khoa học, các nhà quản lý giỏi về BĐKH của Việt Nam và Nhật Bản;
 • Hỗ trợ phần lớn học phí; cấp học bổng toàn phần cho các học viên xuất sắc dựa vào kết quả học tập; 
 • Chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến thực tập tại Nhật cho 50% số học viên;
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
 • Lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí trong các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, các tổ chức quốc tế sau khi tốt nghiệp.

 

 

 

Đại học Ibaraki

Đại học Ibaraki đã phát triển thành một đại học đẳng cấp quốc gia với 5 trường đại học đào tạo hệ cử nhân và 4 trường đại học đào tạo hệ sau đại học với tổng số khoảng 8.400 sinh viên. 

Đại học Ibaraki luôn hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực xuất sắc thông qua giáo dục và nghiên cứu.

Chương trình giảng dạy bao gồm 64 tín chỉ bao gồm các học phần cốt lõi về kiến thức căn bản và chuyên ngành cũng như các học phần tự chọn chuyên sâu.

 

Tên học phần

Số

tín chỉ

 
 

Khối kiến thức chung

7

 

Triết học

Philosophy

3

 

Tiếng Anh cơ bản

Basic English

4

 

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

42

 

Khối kiến thức cơ sở

8

 

Cơ sở khoa học bền vững

Basic of Sustainability Science

3

 

Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững

Methodology and Informatics for Sustainable Science

3

 

Tiếng Nhật

Japanese Language

2

 

 

Khối kiến thức chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

18

Cơ sở khoa học của Biên đổi khí hậu I

Fundamentals of Climate Change I

3

Cơ sở khoa học của Biến đổi khí hậu II

Fundamentals of Climate Change II

3

Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do Biến đổi khí hậu

Climate Change Impacts and Vulnerability Assessment

3

Giảm nhẹ và thích ứng với Biến đổi khí hậu

Climate Change Mitigation and Adaptation

3

Thực tập Biến đổi khí hậu và Phát triển

Internship

6

 

Các học phần tự chọn

19/76

Tiếng Nhật

Japanese Language

4

Tiếng Anh học thuật

Academic English

2

Nghiên cứu học thuật trong Biến đổi khí hậu

Academic Research in Climate Change

2

 

Khoa học Biến đổi khí hậu

14

Mô hình hóa khí hâu

Climate Modeling

3

Nghiên cứu xã hội về BĐKH

Social Research on Climate Change

2

Cổ khí hậu học

Paleoclimatology

2

Kinh tế học của Biến đổi khí hậu

Economics of Climate Change

3

Chính sách, luật và thể chế đối với khí hậu

Climate Policy, Law and Institutions

2

Mô hình tích hợp và khoa học hệ thống phức tạp

Integrated Modelling and Complex Systems Science

2

 

Tác động và tính dễ bị tổn thương

5

Đánh giá và quản lý rủi ro Biến đổi khí hậu

Climate Change Risk Assessment and Management

3

Môi trường, sức khỏe và xã hội

Environment, Health and Societies

2

 

Giảm thiểu và thích ứng

47

Phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh Biến đổi khí hậu

Development and Sustainable Development in the Context of Climate Change

2

Cộng đồng và thích ứng với Biến đổi khí hậu

Communities and Climate Change Adaptation

2

Thích ứng dựa vào tự nhiên và hệ sinh thái

Nature and Ecosystem-based adaptation

3

Thông tin địa lý và phân tích dữ liệu ứng phó với Biến đổi khí hậu

Geo-informatics and Data Analysis for Climate Change Response

2

Biến đổi khí hậu và an ninh

Climate Change and Security

3

Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong thủy sản và nông nghiệp

Aqua-Agriculture Adaptation to Climate Change

3

Công nghệ năng lượng và quản lý cho giảm thiểu

Energy Technologies and Management for Mitigation

3

Quản lý bền vững tài nguyên nước

Sustainable Water Management

3

Thích ứng với Biến đổi khí hậu ở các đô thị

Climate Change Adaptation in Cities

2

Dự tính khí hậu: Tính bất định và hoạch định chính sách

Climate Projections: Uncertainty and Decision Making

2

Sáng kiến Biến đổi khí hậu

Climate Change Innovation

2

Xã hội học của Biến đổi khí hậu

The Sociology of Climate Change

3

Quy hoạch sử dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu

Land use planning for climate change response

2

 

Phân tích chi phí lợi ích đối với Biến đổi khí hậu

Cost-benefit Analysis for Climate Change

3

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Resource and Environment Economics

3

Kinh tế và chính sách phát triển vùng và đô thị

Economics and Policy of Urban and Regional Development

3

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

Agriculture and Rural Development Policy

3

Hệ thống quản lý môi trường

Environmental Management Systems

2

Thực tế/thực hành về Biến đổi khí hậu

2

Thực địa liên ngành về Biến đổi khí hậu

Hands-on Training and Interdisciplinary Fieldwork on Climate Change

2

Luận văn thạc sĩ

12

Luận văn thạc sĩ

Master thesis

12

 

Xem thông tin chi tiết về Học bổng và Hỗ trợ học phí tại đây

TUYỂN SINH 2023:

1. Lịch trình tuyển sinh

STT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt bổ sung

(trong trường hợp thiếu chỉ tiêu)

 1.  

Nhận hồ sơ

Từ tháng 02/2023 đến 15/04/2023

Từ 17/04/2023 đến 31/07/2023

Từ 01/08/2023 đến 30/08/2023

 1.  

Thông báo danh sách phỏng vấn

18/04/2023

02/08/2023

05/09/2023

 1.  

Phỏng vấn thí sinh

23 - 24/04/2023

05 - 06/08/2023

10/09/2023

 1.  

Thông báo kết quả và nhập học

Tháng 05/2023

Tháng 08/2023

Tháng 09/2023

 1.  

Khai giảng

Tháng 09/2023 (Dự kiến)


2. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Tuyển thẳng
3. Phương thức phỏng vấn

Ứng viên dự thi có thể lựa chọn 01 trong 02 phương thức phỏng vấn sau:

- Phỏng vấn trực tiếp: Ứng viên đến tại cơ sở đào tạo của Trường để tham gia phỏng vấn trực tiếp với Ban Giám khảo;

- Phỏng vấn Online: Các ứng viên do điều kiện địa lý hoặc công tác không thể đến phỏng vấn trực tiếp tại Trường có thể đề xuất Hội đồng tuyển sinh cho phép phỏng vấn online thông qua kết nối Internet.

Xem chi tiết Thông báo Tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2022

Tải Hồ sơ dự tuyển 2022

 

 

Về Chỉ tiêu tuyển sinh 2023, Yêu cầu năng lực Tiếng Anh và yêu cầu về ngành đúng, ngành gần, vui lòng xem chi tiết tại website Tuyển sinh: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/

 

Văn phòng chương trình

P.506, tầng 5

Trường ĐH Việt Nhật, Đường Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  Google map

Trợ lý chương trình:

Bùi Thị Hoa

P.504, tầng 5

Tel: (+84) 24 7306 6001 (Ext: 5054)

 

Học viên quốc tế nhận quà năm mới từ Hiệu trưởng

VJU tại Diễn đàn quốc tế NIES lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á

Tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2019

Tiếp cận các phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu từ kiến thức liên ngành

Thông báo về VJU Open Campus 2019

Những giá trị xuất sắc bên trong môi trường học thuật quốc tế với sự hợp tác Việt - Nhật

Trải nghiệm 4 ngày tại Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản

Job Fair 2019

Bổ trợ kiến thức viết học thuật: Kỹ năng Citation và Reference

Nghiên cứu vi khuẩn kháng kháng sinh trong môi trường nước

Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2020-2021

Giới thiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chia sẻ nhiều cảm hứng từ Học viên Myanmar của Chương trình Thạc sĩ Công nghệ nano

RILAP Special Lecture Series 2: “Các vấn đề pháp lý trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam”

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

Hướng dẫn thí sinh nhập học bằng phương thức trực tuyến

Tuần lễ hội nhập sinh viên đại học khóa VJU2021

Khai mạc Đánh giá ngoài từ xa CTĐT Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường của AUN-QA lần thứ 237

Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021-2026

Bế mạc kỳ đánh giá AUN-QA lần thứ 237 cấp chương trình đào tạo: CTĐT thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Việt Nhật

Trường ĐH Việt Nhật thông báo kế hoạch đi học tập trung từ 28/2/2022

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Việt Nhật

LỚP THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG (MPP) THAM GIA CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Nhìn lại buổi gặp giữa Cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

Thông báo điểm trúng tuyển vào chương trình đào tạo đại học năm 2022

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

Năm 2023: Trường Đại học Việt Nhật dự kiến tuyển sinh thêm 2 ngành đại học mới với 430 chỉ tiêu đại học và 100 chỉ tiêu thạc sĩ
Tin tức
Khám phá