Học bổng và Hỗ trợ tài chính

HỌC BỔNG & HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NĂM 2023

Năm 2023, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) tuyển sinh các chương trình Thạc sĩ sau đây:

  • Chương trình Khu vực học (chọn 1 trong hai định hướng Việt Nam học hoặc Nhật Bản học (MAS)
  • Chương trình Quản trị Kinh doanh (MBA)
  • Chương trình Biến đổi khí hậu & Phát triển (MCCD)
  • Chương trình Kỹ thuật môi trường (MEE)
  • Chương trình Kỹ thuật Xây dựng (MCE)
  • Chương trình Công nghệ Nano (MNT)
  • Chương trình Chính sách công (MPP)
  • Chương trình Lãnh đạo toàn cầu (MGL)

THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ CỦA CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối với học viên là người Việt Nam: 92.000.000 VNĐ

- Đối với học viên là người nước ngoài: 110.000.000 VNĐ

THÔNG TIN HỌC BỔNG NĂM 2023

Loại

Học bổng

Tiêu chuẩn

Ưu đãi của học bổng

Căn cứ lựa chọn

Chương trình

Quốc tịch

Giá trị

Thời gian được nhận

Số lượng

Học kỳ I

Học kỳ II-IV

Học bổng dành cho người tài năng

Học bổng của quỹ hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF)

Tất cả các chương trình

Cam pu chia, Lào và Myanmar

1) 100% học phí (~110 triệu)
2) Lệ phí tuyển sinh (500,000VND)
3) Lệ phí nhập học (1,800,000VND)
4) Sinh hoạt phí: 250 USD/tháng (
5,800,000VD)
5) V
é máy bay quc tế: Hng tiết kim chiu đi và chiu v sau khi đã hoàn thành chương trình học trong thời gian quy định.
6) Bảo hiểm y tế

2 năm
(Số năm thiết kế để tốt nghiệp)

10
(Ít nhất mỗi chương trình có 1 học viên**)

Kết quả kiểm tra đầu vào

(thẩm định hồ sơ và phỏng vấn)

 

Tự động cấp trong 2 năm học theo thời gian thiết kế.

Khu vực học, Biến đổi khí hậu và phát triển, Kỹ thuật môi trường, Lãnh đạo toàn cầu, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ Nano, Chính sách công

Việt Nam

1) 100% học phí
Riêng học kỳ I, học bổng còn bao gồm:
2) Lệ phí tuyển sinh (500,000VND)
3) Lệ phí nhập học (1,800,000VND)

Học kỳ

35 suất/học kỳ

Theo kết quả học tập học kỳ trước. Riêng học kỳ IV theo kết quả học tập 3 học kỳ trước.

Yamamoto Scholarship

Tất cả các chương trình

 

150,000 JPY (25,000,000VND)

Học kỳ

1
(học kỳ)

Theo kết quả học tập học kỳ trước. Riêng học kỳ IV theo kết quả học tập 3 học kỳ trước.

Nippon Steel Vietnam Co. Ltd.

Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Xây dựng,  

 

100% học phí

Học kỳ

1
(học kỳ)

 

Theo kết quả học tập học kỳ trước. Riêng học kỳ IV theo kết quả học tập 3 học kỳ trước.

SEKISHO IKUEIKAI

Biến đổi Khí hậu và phát triển, Chính sách công

 

100% học phí

Học kỳ

2
(học kỳ)

Theo kết quả học tập học kỳ trước. Riêng học kỳ IV theo kết quả học tập 3 học kỳ trước.

Nissaku Co. Ltd.
Scholarship

Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Xây dựng

Ưu tiên học viên Việt Nam

100% hoặc 50% học phí

Học kỳ

lên đến 3
(học kỳ)

Theo kết quả học tập học kỳ trước. Riêng học kỳ IV theo kết quả học tập 3 học kỳ trước.

Học bổng Fast Retailing

Các chương trình

Ưu tiên học viên Việt Nam

+ 100.000 Yên

+ Chương trình học về văn hóa ngôn ngữ Nhật

+ Chương trình thực tập tại chuỗi cửa hàng Uniqlo ở Việt Nam và Nhật Bản

Năm học

lên đến 7
(năm học)

Phỏng vấn và xét hồ sơ theo thông báo riêng

 

Học bổng Zeon

Khu vực học, Quản trị kinh doanh, Chính sách công, Lãnh đạo toàn cầu

Ưu tiên học viên Việt Nam

600 USD/năm học

Năm học

3-5

Phỏng vấn và xét hồ sơ theo thông báo riêng

Phỏng vấn và xét hồ sơ theo thông báo riêng

Học bổng khác (Do doanh nghiệp hoặc cá nhân hỗ trợ) 

 

 

100% hoặc  50% học phí

Học kỳ

1-3
(cho mỗi học kỳ)

Theo thông báo riêng hoặc theo kết quả đầu vào

Theo thông báo riêng hoặc theo kết quả học tập học kỳ trước.

Học bổng hỗ trợ tài chính dựa theo nhu cầu*

Học bổng Hiệu trưởng

Tất cả các chương trình

 

50% học phí

Học kỳ

Lên đến 3
(cho mỗi học kỳ)

Cho học viên có hoàn cảnh khó khăn (chỉ cấp 1 lần)

*Học bổng không thường xuyên  

 

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật

Phòng 510, Tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình, Đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phone: 0247306 6001 - máy lẻ 5093

Hotline: 0966 954 736 hoặc 0969 638 426

Email: admission@vju.ac.vn

https://vju.ac.vn/ https://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/#ttts

Tin tức
Khám phá