Văn phòng hỗ trợ sinh viên

Trương Công Hiếu

Tel: +84 24 7306 6001, Ext: 5094

Email: tc.hieu@vju.ac.vn

P. 509, Tầng 5, Khu học xá Mỹ Đình

Đường Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội