Thông tin chung

Mô hình Trường Đại học Việt Nhật là mô hình đại học xuất sắc mới, được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Trường hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng tự chủ cao trong hoạt động.

Sự khác biệt của Trường thể hiện ở tính liên thông, liên kết với các trường đại học thành viên ĐHQGHN và tính quốc tế với sự tham gia sâu của các đối tác Nhật Bản. Trường được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hội đồng Trường có vai trò then chốt trong định hướng phát triển, huy động các nguồn lực và quyết định các vấn đề quan trọng của Trường.

Mỗi khoa, viện hay chương trình đào tạo thuộc Trường sẽ có một đối tác Nhật Bản hỗ trợ thành lập, vận hành. Mỗi khoa, viện thuộc Trường sẽ là một mô hình chất lượng vun cao dựa trên khai thác các thế mạnh sẵn có của ĐHQGHN và của đối tác Nhật Bản. Theo đó, các khoa, viện như vậy có thể sớm tiến tới tự chủ và có khả năng hợp tác với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản.

Sự khác biệt

Sản phẩm đào tạo mới, chất lượng quốc tế: Ngành và chuyên ngành đào tạo tại Trường gắn với các ngành khoa học công nghệ và quản trị mà Nhật Bản có thế mạnh; quá trình đào tạo có sự liên thông, liên kết chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản; đào tạo dựa vào nghiên cứu khoa học và đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Các sản phẩm khoa học, công nghệ mới, có tính liên ngành cao: Trường tập trung phát triển các khoa học liên ngành và công nghệ tích hợp, gắn với xu thế phát triển của thời đại và đặt hàng của doanh nghiệp. Các sản phẩm này được Trường hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp và đối tác đại học Nhật Bản. Nhờ đó, Trường có thể trở thành một điểm sáng trong thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đưa các hoạt động R&D sang Việt Nam.

Môi trường học thuật quốc tế: Trường có môi trường học thuật chuẩn hoá theo phong cách Nhật Bản. Tại đây, nhà khoa học Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế cùng làm việc và sáng tạo. Đội ngũ giảng viên của Trường mang tính quốc tế cao giúp tạo nên một môi trường đa văn hóa cần thiết cho các hoạt động học thuật trong thời đại hội nhập. Người học được học chuyên môn bằng ngoại ngữ và làm việc trực tiếp với giáo sư uy tín của Việt Nam và Nhật Bản.

Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đa văn hóa: Trong một thế giới thường xuyên thay đổi, để có thể cung cấp các dịch vụ tuyệt hảo tới từng nhà khoa học, học viên và đối tác, Trường Đại học Việt Nhật hướng tới xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có năng lực sáng tạo, thái độ tận tâm và am hiểu văn hóa đa quốc gia. Tại Trường Đại học Việt Nhật, sáng kiến được cổ vũ và sự khác biệt cá nhân được tôn trọng.

Theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng: Tại Trường Đại học Việt Nhật, học viên được trang bị kiến thức nền tảng rộng, được nuôi dưỡng tinh thần mở và tư duy liên ngành để chủ động học hỏi và sáng tạo trong kỷ nguyên toàn cầu, được phát triển các kỹ năng mềm và khả năng thích nghi nhanh với đòi hỏi của thị trường và được vun đắp các giá trị đạo đức cao đẹp của nhân loại. Nhà trường mong muốn mỗi học viên sẽ trở thành một công dân có trí thức và tầm nhìn rộng lớn ở toàn cầu.

Cơ cấu tổ chức

Ngày 18/9/2020, Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN đã thành lập Khoa Khoa học xã hội liên ngành và Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến theo Quyết định số 714/QĐ-ĐHVN.

Khoa Khoa học xã hội liên ngành gồm có các chương trình: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Khu vực học, Thạc sĩ Chính sách công, Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu, Cử nhân Nhật Bản học.

Sứ mệnh

- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm nghiên cứu, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực khoa học xã  hội liên ngành nói riêng và khoa học liên ngành nói chung phục vụ sự phát triển bền vững.

- Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực xã  hội liên ngành nói riêng và khoa học liên ngành nói chung.

- Xúc tiến chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tầm nhìn đến năm 2030

- Trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Châu Á trong các khoa học xã hội liên ngành, đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam và Nhật Bản có thế mạnh, tiềm năng hợp tác.

- Đóng góp vào tầm nhìn 2030 của Trường ĐH Việt Nhật: Trở thành trường đại học nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Châu Á trong lĩnh vực khoa học liên ngành; Đạt vị trí hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học bền vững.

Triết lý

- Giáo dục khai phóng; học tập và nghiên cứu để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến gồm có các chương trình: Thạc sĩ Công nghệ Nano, Thạc sĩ Kĩ thuật hạ tầng, Thạc sĩ Kĩ thuật môi trường, Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Phát triển, Cử nhân Khoa học và Kĩ thuật máy tính.

Sứ mệnh

- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm nghiên cứu, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành phục vụ sự phát triển bền vững.

- Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ các hoạt động R&D trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành.

- Xúc tiến chuyển giao tri thức, công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tầm nhìn đến năm 2030

- Trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Châu Á trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

- Đóng góp vào tầm nhìn 2030 của Trường ĐH Việt Nhật: Trở thành trường đại học nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Châu Á trong lĩnh vực khoa học liên ngành; Đạt vị trí hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học bền vững.

Philosophy

Giáo dục khai phóng; học tập và nghiên cứu để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Báo cáo Ba công khai của VJU

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo Ba công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo Ba công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo Ba công khai năm học 2021 - 2022

 

Tài liệu giới thiệu VJU

VJU Brochure (Tiếng Anh)

 


 

Tin tức
Khám phá