Hội đồng Trường

Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật gồm 20 thành viên, trong đó có 10 thành viên Việt Nam và 10 thành viên Nhật Bản. Các thành viên Hội đồng Trường được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Trường là 05 năm. Hội đồng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Đệ trình chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hoạt động của Trường ĐH Việt Nhật để ĐHQGHN phê duyệt;
- Huy động các nguồn tài chính từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển Trường;
- Giám sát việc sử dụng các nguồn lực cho Trường; việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ quan trọng của Trường; đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;
- Phê duyệt các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Điều lệ Trường ĐH Việt Nhật và ĐHQGHN;
- Hàng năm thực hiện đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Đề xuất với Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hội đồng VJU bao gồm Ban kiểm soát nội bộ do Chủ tịch Hội đồng Trường thành lập; Ban Kiểm soát nội bộ có từ 03 đến 05 thành viên, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng Trường giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng và thành viên Hội đồng Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ tịch
GS.TS. Lê Quân
Giám đốc ĐHQGHN 

Phó chủ tịch
GS. Uchida Katsuichi
Giáo sư danh dự, Cố vấn cao cấp Đại học Waseda 

Trưởng Ban Kiểm soát
PGS.TS. Nguyễn Hiệu
Phó Giám đốc ĐHQGHN

Thành viên
Ông Takebe Tsutomu
Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Việt Nhật

Thành viên
GS.Tô Huy Rứa
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Việt Nhật

Thành viên
GS. Aizawa Masuo
Cố vấn chủ tịch Cơ quan Khoa học&Công nghệ Nhật Bản (JST)

Thành viên
GS. Cassim Monte
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quốc tế Akita

Thành viên
Ông Phạm Đình Đoàn
Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

Thành viên
Ông Đào Hồng Tuyển
Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu

Thành viên- Thư ký hội đồng
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức
Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

Thành viên
GS. Vũ Minh Giang
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQGHN

Thành viên
GS. Furuta Motoo
Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật

Thành viên
PGS. Nguyễn Việt Hà
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Thành viên
Ông Takehara Reiji
Tổng giám đốc, Cục Hợp tác quốc tế, Keidanren (Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản)

Thành viên
Ông Phạm Đại Dương
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Thành viên
Ông Yamada Takio
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Thành viên
Ông Kazuto Sasaki
Giám đốc Bộ phận Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Thành viên 
TS. Nguyễn Hoàng Oanh
Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Việt Nhật

Thành viên
Ông Nakajima Takeo
Trưởng đại diện, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản

Thành viên
GS. Takeuchi Kazuhiko
Viện Sáng kiến tương lai, Đại học Tokyo

 

Tin tức
Khám phá