Cơ hội việc làm

Giới thiệu Cơ hội việc làm Recruitment Tuyển dụng Giảng viên

Tuyển dụng Giảng viên

Số lượng vị trí tuyển dụng: 07
Work type: Toàn thời gian
Location: My Dinh 1, Nam Tu Liem, Ha Noi

 

Chúng tôi tìm kiếm những giảng viên có ý chí phấn đấu và ước nguyện vươn ra thế giới hãy hướng về Trường Đại học Việt Nhật và cùng nhau xây dựng một trường đại học xuất sắc ở Việt Nam, làm hình mẫu cho cả Việt Nam và Nhật Bản!

 

Trường Đại học Việt Nhật là mô hình đại học xuất sắc mới, được xây dựng theo phong cách Nhật Bản với sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Sự khác biệt của Trường thể hiện ở tính liên thông, liên kết với các trường đại học thành viên ĐHQGHN và tính quốc tế với sự tham gia sâu của các đối tác Nhật Bản..

 

Đào tạo với tiêu chuẩn chất lượng cao, Trường xây dựng các chương trình đạo tạo trên cơ sở chuyển giao chương trình và công nghệ đào tạo từ các đối tác Nhật Bản kết hợp với sử dụng đội ngũ giáo sư, giảng viên giỏi đến từ các đối tác Nhật Bản, ĐHQGHN và đại học uy tín khác. Bên cạnh đó, Trường phát triển đội ngũ giảng viên có khả năng hội nhập, nghiên cứu và giảng dạy ở trình độ quốc tế. 

 

Với sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, sự hỗ trợ, hợp tác sâu của ĐHQGHN và các đại học hàng đầu Nhật Bản, đồng thời với các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tốt và môi trường quốc tế, Trường sẽ là nơi các nhà khoa học và sinh viên tài năng đến làm việc, học tập và sáng tạo. 

 

Trường Đại học Việt Nhật đang tuyển dụng các vị trí theo danh sách dưới đây. Vui lòng nhấn vào các đường link để có thêm thông tin về mô tả vị trí việc làm, thông tin liên hệ và hướng dẫn ứng tuyển.

 

Quá trình nhận hồ sơ kéo dài tới khi tuyển dụng được nhân sự phù hợp.

 

1.      Giảng viên Chương trình Khu vực học (Việt Nam học)

 

2.      Giảng viên Chương trình Khu vực học (Nhật Bản học)

 

3.      Giảng viên Chương trình Quản trị Kinh doanh

 

4.      Giảng viên Chương trình Biến đổi Khí hậu và Phát triển

 

5.      Giảng viên Chương trình Lãnh đạo toàn cầu

 

6.      Giảng viên Chương trình Kỹ thuật Hạ tầng

 

7.      Giảng viên Chương trình Chính sách công

 

Upload Motivation Letter

Upload Curriculum Vitae