Home List News VJU tại Diễn đàn quốc tế NIES lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á

VJU tại Diễn đàn quốc tế NIES lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á

25-01-2019

Gần đây, học viên VJU đã đến Diễn đàn quốc tế NIES và chia sẻ những ý kiến ​​khác nhau của họ về các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng, chất thải rắn,...

Nguyễn Thị Thương, học viên MEE

 

Nguyễn Thị Thương, học viên Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường đã trình bày poster của cô về việc khử phốt pho để cân nhắc về vai trò thiết yếu của hành động này với mục đích bảo vệ nguồn nước từ việc hấp thụ chất dinh dưỡng tốt. 


Mục tiêu poster của cô, “Sàng lọc những thiết bị lọc nhằm tăng cường việc khử phốt pho ra khỏi nước thải ở vùng đất đã xây dựng bị ngập nước”, là phân tích các thiết bị lọc tiềm năng để sử dụng làm môi trường dinh dưỡng CWs.

 

Nguyễn Thị Ngọc, cựu học viên MEE 

Nguyễn Thị Ngọc, cựu học viên của Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, đã đạt được học bổng toàn phần tại Chương trình sau đại học tại Đại học Kyoto nhờ tấm poster của cô tại Diễn đàn.


Poster của cô trình bày về việc nghiên cứu tại khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để phân tích tầm quan trọng của dạng kim loại nặng hiện có trong hố chôn rác rỉ và mối liên hệ của nó với chất hữu cơ.

 

 

Hiệu trưởng Furuta Motoo 

 

Diễn đàn quốc tế NIES về tương lai bền vững ở châu Á được tổ chức hàng năm để khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới lên tiếng về sự bền vững bao gồm: Nông nghiệp, Biến đổi khí hậu, Hệ sinh thái, Năng lượng, Sức khỏe cộng đồng, Chất thải rắn, Phát triển đô thị và nông thôn, Nước, v.v. .

Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á được tổ chức từ ngày 23 – 24/01/2019 tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội, được tổ chức bởi Đại học Việt Nam Nhật Bản, Đại học Tokyo, Hệ thống nghiên cứu tích hợp về khoa học bền vững cùng Trung tâm tài nguyên khu vực AIT châu Á và Thái Bình Dương.


Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á được tổ chức từ ngày 23 – 24/01/2019 tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội, được tổ chức bởi Đại học Việt Nam Nhật Bản, Đại học Tokyo, Hệ thống nghiên cứu tích hợp về khoa học bền vững cùng Trung tâm tài nguyên khu vực AIT châu Á và Thái Bình Dương.