Home List News Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Gói thiết kế và phát triển website Trường Đại học Việt Nhật

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Gói thiết kế và phát triển website Trường Đại học Việt Nhật

06-04-2018

 


Phục vụ công tác truyền thông quảng bá Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN tới các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân và xã hội, Trường Đại học Việt Nhật thông báo thông báo mời thầu thiết kế và phát triển website như sau:


 

  • Gói thầu: Thiết kế và phát triển website Trường Đại học Việt Nhật.
  • Nội dung (tức phạm vi công việc): Thiết kế và phát triển website Trường Đại học Việt Nhật.
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Phương thức tham gia: Các đơn vị tham gia thầu nộp bộ hồ sơ tham gia thầu trước thời gian thông báo, bao gồm: hồ sơ giới thiệu có xác nhận của đơn vị, bản đề xuất giải pháp về kỹ thuật và thời gian, báo giá cho các hạng mục công việc.
  • Thời hạn nộp hồ sơ tham gia thầu: 15:30, ngày 13/04/2018.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
  • Tiếp nhận hồ sơ tham gia thầu:

 

+ Đơn vị tham gia thầu nộp trực tiếp hồ sơ tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng, phòng 605, tầng 6, Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Tel: (+84-24) 73066001 (số máy lẻ: 6054).

+ Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính.


Thông tin chi tiết về yêu cầu thiết kế và phát triển website Trường Đại học Việt Nhật được nêu trong Phụ lục 1, đính kèm Thông báo mời thầu (Download)


Trường Đại học Việt  Nhật trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Trân trọng thông báo./.


 

                                                                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                   Vũ Anh Dũng

                                                                                                                                                  (đã ký)