Home List News Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2018

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2018

01-04-2018

 

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN là trường đại học theo mô hình đào tạo chất lượng cao, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các chương trình đào tạo tại Trường hiện có sự tham gia chặt chẽ của đối tác là các đại học hàng đầu Nhật Bản như: Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Tsukuba, Đại học Quốc lập Yokohama, Đại học Ritsumeikan, Đại học Waseda, Đại học Ibaraki.

 

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ các chương trình đào tạo (CTĐT) năm 2018 như sau:


I. Thông tin chung


1. Danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh


Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

 1. Chính sách công

20

 5. Kĩ thuật hạ tầng

20

 2. Khu vực học

20

 6. Kĩ thuật môi trường

20

 3. Quản trị kinh doanh

20

 7. Công nghệ Nano

20

 4. Biến đổi khí hậu và Phát triển

20

/

/


2. Lịch trình tuyển sinh


a) Đợt 1


STT

Nội dung

Ngày

1.      

 Nhận hồ sơ:

 - Các CTĐT: Khu vực học, Kĩ thuật hạ tầng, Kĩ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh, Biến đổi khí hậu và Phát triển, Công nghệ Nano

15/12/2017- 16/03/2018

 - CTĐT Chính sách công

15/12/2017- 12/03/2018

2.      

 Thông báo danh sách phỏng vấn:

 

 - Các CTĐT: Khu vực học, Kĩ thuật hạ tầng, Kĩ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh, Biến đổi  khí hậu và Phát triển, Công nghệ Nano

18/03/2018

 - CTĐT Chính sách công

14/03/2018

3.      

 Phỏng vấn thí sinh:

 

 - Các CTĐT: Khu vực học, Kĩ thuật hạ tầng, Kĩ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh, Biến đổi khí hậu và Phát triển, Công nghệ Nano

24/03/2018-31/03/2018

 - CTĐT Chính sách công

18/03/2018

4.      

 Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học đợt I

04/04/2018

5.      

 Tổ chức khóa học bổ trợ kiến thức

tháng 08/2018

6.      

 Khai giảng

tháng 09/2018


b) Đợt 2


STT

Nội dung

Ngày

     1.      

 Nhận hồ sơ

02/05/2018-16/07/2018

     2.      

 Thông báo danh sách phỏng vấn

20/07/2018

     3.      

 Phỏng vấn thí sinh

22/07/2018-31/07/2018

     4.      

 Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học đợt II

03/08/2018

     5.      

 Tổ chức khóa học bổ trợ kiến thức

tháng 08/2018

     6.      

 Khai giảng

tháng 09/2018


3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (bao gồm xét hồ sơ và phỏng vấn).


4. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Việt Nhật, đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.


II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH


2.1 Điều kiện về văn bằng

- Thí sinh dự tuyển xem yêu cầu về điều kiện văn bằng và kinh nghiệm công tác tại Phụ lục 1.

- Thí sinh dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 05/09/2018 đáp ứng được các yêu cầu trong thông báo này có thể dự tuyển với điều kiện sẽ nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ trước thời điểm nhập học chính thức.


2.2. Điều kiện về ngôn ngữ

* Yêu cầu về tiếng Anh

Thí sinh phải xuất trình được minh chứng về trình độ tiếng Anh đáp ứng được một trong các yêu cầu sau đây:


a) Có chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng nhận có giá trị trong thời gian 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2). Cụ thể như sau:

+ CTĐT Chính sách công và CTĐT Quản trị kinh doanh: Thí sinh cần có minh chứng đạt trình trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 4/6 (B2) khi nộp hồ sơ.

+ CTĐT Công nghệ Nano, Kĩ thuật hạ tầng, Kĩ thuật môi trường, Khu vực học, Biến đổi khí hậu và Phát triển, tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh phải có minh chứng đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 (B1). Sau khi kết thúc năm học thứ nhất, thí sinh trúng tuyển nhập học phải nộp minh chứng đạt trình độ tiếng Anh 4/6 (B2) để được công nhận học viên chính thức.


b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Anh ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;


c) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; CTĐT chuẩn quốc tế, CTĐT tài năng, CTĐT chất lượng cao của ĐHQGHN;


d) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh.


* Yêu cầu về tiếng Nhật (CTĐT Khu vực học định hướng Nhật Bản học)

Thí sinh cần có năng lực tiếng Nhật theo một trong các yêu cầu liệt kê dưới đây:

a) Có chứng chỉ trình độ tiếng Nhật tối thiểu đạt JLPT N2. Chứng chỉ được cấp bởi cơ sở đào tạo được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2) và còn thời hạn sử dụng;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Nhật;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Nhật.


* Yêu cầu về tiếng Việt (CTĐT Khu vực học định hướng Việt Nam học)

Thí sinh là người nước ngoài cần có năng lực tiếng Việt theo một trong các yêu cầu sau:

a) Có chứng chỉ trình độ tiếng Việt tương đương bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Việt;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Việt;

d) Có chứng nhận hoàn thành khóa học dự bị tiếng Việt do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo dự bị tiếng Việt tổ chức.


2.3. Các yêu cầu khác

-  Lí lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên);

-  Có đủ sức khoẻ để học tập;

-  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định.


2.4. Tổ chức xét tuyển và phỏng vấn

- Lịch phỏng vấn các thí sinh theo mục I.2. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi, thời gian thực hiện phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển sinh sắp xếp phù hợp.

- Thời gian phỏng vấn: Mỗi thí sinh có từ 10 - 30 phút chuẩn bị và 15 - 30 phút phỏng vấn. Thí sinh dự thi vào CTĐT Công nghệ Nano có 60 phút làm bài kiểm tra toán, CTĐT Quản trị kinh doanh có 30 phút viết bài luận trước khi phỏng vấn.

- Ngôn ngữ phỏng vấn: Thí sinh dự thi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Riêng CTĐT Khu vực học: Định hướng Nhật Bản học chủ yếu phỏng vấn bằng tiếng Nhật và định hướng Việt Nam học chủ yếu phỏng vấn bằng tiếng Việt.

- Phương pháp phỏng vấn: Các Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn đặt câu hỏi trực tiếp để thí sinh trả lời. Quá trình phỏng vấn được ghi âm hoặc quay phim và lưu giữ theo quy định của công tác tuyển sinh.


2.5. Điều kiện trúng tuyển

- Mức điểm tối thiểu để được xét tuyển là 50 điểm (theo thang điểm 100) sau khi đã cộng các điểm xét tuyển hồ sơ, kiểm tra kiến thức Toán (CTĐT Công nghệ Nano), kiểm tra khả năng viết luận (CTĐT Quản trị kinh doanh) và phỏng vấn.

Danh sách thí sinh trúng tuyển được xác định bằng cách lấy từ thí sinh có tổng điểm cao nhất trở xuống cho đến khi đạt đến 1 trong 2 ngưỡng sau:

- Hết chỉ tiêu tuyển sinh;

- Hết danh sách thí sinh được Hội đồng tuyển sinh đánh giá có đủ năng lực theo học.

Điểm chuẩn được xác định căn cứ vào số thí sinh được Hội đồng tuyển sinh đánh giá có đủ năng lực theo học mỗi CTĐT và số chỉ tiêu tuyển sinh.


2.6. Triệu tập thí sinh trúng tuyển và quyết định công nhận học viên

Sau khi được ĐHQGHN phê duyệt điểm trúng tuyển, Trường Đại học Việt Nhật sẽ triệu tập thí sinh trúng tuyển và quyết định công nhận học viên cao học. Việc công nhận học viên cao học hoàn thành trước ngày 10/10/2018.


III.  HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ


1. Hồ sơ dự thi và phát hành hồ sơ dự thi

- Thí sinh nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) hoặc tải từ website của Trường Đại học Việt Nhật tại www.vju.ac.vn .


2. Nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

- Phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển,  Phòng 509, Tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tel: (+84-24) 73066001(số máy lẻ: 5093); Hotline: +84-969638426 hoặc +84-966954736; Email: admission@vju.ac.vn.

- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính.


IX. LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO


1. Các loại phí

+ Lệ phí tuyển sinh: 500.000 VNĐ/hồ sơ;

+ Học phí học bổ sung kiến thức: theo quy định của ĐHQGHN;

+ Phí nhập học: 1.800.000 VNĐ;

+ Học phí cho chương trình đào tạo thạc sĩ trong 2 năm: 75.000.000 VNĐ.


2. Hình thức thanh toán

Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thí sinh trúng tuyển nộp phí nhập học và học phí tạm thu tại thời điểm nhập học. Lệ phí và học phí được nộp theo một trong các phương thức sau:


a)     Chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản sau


 Tên ngân hàng:

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 Tên chi nhánh:

 Chi nhánh Tây Hà Nội

 Số tài khoản:

 26010000816336

 Tên chủ tài khoản:

 Trường Đại học Việt Nhật

 Loại tiền tệ chuyển khoản:

 VND

 SWIFT Code:

 BIDVVNVX

 Số tiền được chuyển:

 500.000 VND

 Nội dung chuyển tiền: 

 Viết theo cú pháp sau:

 (Họ và tên thí sinh) đóng lệ phí tuyển sinh CTĐT (Tên chương trình theo quy ước dưới đây)

 Chính sách công: MPP; Công nghệ Nano: MNT

 Kĩ thuật hạ tầng: MIE; Kĩ thuật môi trường: MEE

 Khu vực học: MAS; Quản trị kinh doanh: MBA

 Biến đổi khí hậu và Phát triển: MCCD

 Ví dụ: Phạm Châu Giang đóng lệ phí tuyển sinh CTĐT MEE


b) Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng tuyển sinh trong giờ hành chính.


Ghi chú:

- Lệ phí tuyển sinh không hoàn lại và không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và lưu trú cho thí sinh trong thời gian dự phỏng vấn.

 

Download Thông báo Tuyển sinh và hồ sơ đăng ký các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2018

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT, ĐHQGHN

Phòng 509, tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (+84-24) 73066001(số máy lẻ: 5093);

Hotline: +84-969638426 hoặc +84-966954736;

Email: admission@vju.ac.vn.