Học phí & Học bổng

 

HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC VIÊN KHÓA 2017 – 2019


 

 

Năm 2017, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh 06 Chương trình thạc sĩ, bao gồm:


 

  •         Chương trình thạc sĩ Kĩ thuật hạ tầng
  •         Chương trình thạc sĩ Kĩ thuật môi trường
  •         Chương trình thạc sĩ Công nghệ Nano
  •         Chương trình thạc sĩ Khu vực học
  •         Chương trình thạc sĩ Chính sách công
  •         Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

 

Học viên theo học các chương trình này có thể có được các nguồn học bổng hỗ trợ học phí từ Chính phủ hoặc các tổ chức/cá nhân của Nhật Bản.

 

 


1.      Chính sách hỗ trợ học phí


Học viên theo học các chương trình thạc sĩ tại Trường ĐH Việt Nhật sẽ được hỗ trợ 80% chi phí đào tạo. Cụ thể chi phí đào tạo thực tế cho một học viên trong 2 năm học thạc sĩ là 15.000USD (tương đương 320.000.000 VNĐ), nhưng mức học phí học viên phải đóng chỉ là 75.000.000 VNĐ, phần chi phí còn lại sẽ được hỗ trợ bởi Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam.


2.      Học bổng hỗ trợ học phí


Trường Đại học Việt Nhật sẽ cấp học bổng hỗ trợ học phí cho học viên trong thời gian học tập tại trường, cụ thể:

 

 

-         Số lượng: 30 suất học bổng hỗ trợ học phí toàn phần và 20 suất học bổng hỗ trợ học phí bán phần

 

 

-         Đối tượng: Học viên xuất sắc trong tất cả các chương trình thạc sĩ.

 

 

-         Tiêu chí cấp học bổng: Học bổng hỗ trợ học phí sẽ được xét cấp theo giai đoạn. Học bổng học kì 1 sẽ được xét theo kết quả xét tuyển đầu vào. Học bổng hỗ trợ học phí các kì tiếp theo được xét theo kết quả học tập của kì trước đó.

 

 


3.      Học bổng cho học viên khối ngành kỹ thuật


 

 

-         Số lượng: 10 suất hỗ trợ học phí bán phần

 

 

-         Đối tượng: Học viên xuất sắc trong các chương trình thạc sĩ Công nghệ Nano, Kĩ thuật Hạ tầng, Kĩ thuật Môi trường.

 

 

-         Tiêu chí cấp học bổng: Học bổng hỗ trợ học phí sẽ được xét cấp theo giai đoạn. Học bổng học kì 1 sẽ được xét theo kết quả xét tuyển đầu vào. Học bổng hỗ trợ học phí các kì tiếp theo được xét theo kết quả học tập của kì trước đó.

 

 


4.      Học bổng thực tập tại Nhật Bản


 

 

-         Số lượng: 60 suất (tối thiểu 50% học viên trong 06 chương trình thạc sĩ).

 

 

-         Giá trị: 5.000 USD/ 1 suất (tương đương 110.000.000 VNĐ/ 1 suất).

 

 

-         Đối tượng: Học viên xuất sắc trong tất cả các chương trình thạc sĩ.

 

 

-        Nội dung: Tối thiểu 50% học viên trong các chương trình thạc sĩ sẽ được đài thọ toàn phần kỳ thực tập 03 tháng tại các Đại học, doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản. Trong quá trình thực tập, học viên sẽ có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu với các giáo sư Nhật Bản và Việt Nam.

 

 


5.     Hỗ trợ tài chính từ Zensho


 

 

-    Số lượng: 05 suất.

 

 

-    Giá trị: 1.440.000 Yên/ 1 suất (tương đương 290.000.000 VNĐ/ 1 suất).

 

 

-    Thời gian: 2 năm.

 

 

-    Đối tượng: Học viên theo học chuyên ngành Nhật Bản học, thuộc chương trình thạc sĩ Khu vực học.


 

6.      Học bổng của Hiệu trưởng