Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG


Văn phòng là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý các mảng công tác về tổ chức nhân sự, hành chính quản trị; thanh tra pháp chế, thi đua khen thưởng, công nghệ thông tin, truyền thông và đảm bảo chất lượng.

 

Văn phòng có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân, đơn vị và đối tác của Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

1. Chính sách nhân sự, thủ tục và hướng dẫn triển khai công tác nhân sự.

2. Sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí, lộ trình công danh, quy trình thủ tục tuyển dụng và đánh giá hoành thành công việc; quy trình thủ tục thi đua khen thưởng.

3. Chương trình và kế hoạch đào tạo, phát triển cán bộ.

4. Thông tin về các mặt hoạt động của Trường; tổ chức sự kiện văn hóa; thông báo báo chí; website và mạng xã hội của Trường.

5. Quy trình, tài liệu hướng dẫn đảm bảo chất lượng.

6. Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ công nghệ thông tin.

7. Hỗ trợ hành chính, bao gồm thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm.


Nhân sự của Văn phòngHồ Như Hải

Chánh văn phòng

Kazuki Ishida

Chuyên gia JICA. Điều phối dự án TC

Koji Asada

Chuyên gia JICA. Điều phối dự án TC

Nguyễn Thị Thu Dung

Chuyên viên hành chính tổng hợp

Nguyễn Hiền Giang

Thư ký Hiệu trưởng

Ngô Mạnh Linh

Chuyên viên phát triển tổ chức và nguồn nhân lực

Nguyễn Tố Như

Trợ lý cố vấn trưởng

Lê Thị Quỳnh Nga

Chuyên viên hành chính

Đinh Thu Phương

Chuyên viên nhân sự

Phạm Minh Trang

Trợ lý điều phối dự án TC

Vũ Thanh Tùng

Chuyên viên Công nghệ thông tin

Lê Hải Yến

Chuyên viên truyền thông và quan hệ công chúng