Home List Events Hội thảo nghề nghiệp – Cách tạo một CV thu hút với các doanh nghiệp Nhật

Hội thảo nghề nghiệp – Cách tạo một CV thu hút với các doanh nghiệp Nhật

16-04-2018

Thời gian: 13: 30-15: 00,  Thứ Hai, 16/4/2018

Địa điểm: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật

Diễn giả: Ms. Be Minh Nhat


Thông qua việc học tiếng Nhật và làm việc với các giảng viên Nhật Bản tại VJU, một số học viên VJU nhất định đang quan tâm đến việc sẽ làm việc tại các công ty Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi mà môi trường làm việc tại các công ty Nhật Bản có những điểm khác biệt với công ty Việt Nam, các học viên cần những thông tin, kiến thức phù hợp để chuẩn bị một cách tốt nhất.


Vì lý do đó, Trường Đại học Việt Nhật đã mời công ty nhân sự chuyên nghiệp Nhật Bản MPKEN – một tổ chức phi lợi nhuận để giới thiệu với các học viên về những điểm khác biệt của công ty Nhật Bản và cách chuẩn bị CV để trở thành một ứng cử viên hấp dẫn cho công ty Nhật Bản.