Home List Events Thông báo về Hội thảo "Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững”

Thông báo về Hội thảo "Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững”

27-07-2017


"Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững” là một hội thảo quy mô được Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp với trường Đại học Tokyo và Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Bền vững tổ chức.


Dựa trên vai trò quan trọng của trọng tài thương mai quốc tế đối với việc thực hiện mục tiêu thứ 16 trong Nhóm các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc nhằm Thúc đẩy xã hội hòa bình, cung cấp quyền tiếp cận tư pháp, và nền tảng tăng cường hợp tác dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2008 (VJEPA), Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp cùng với trường Đại học Tokyo và Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Bền vững tổ chức Hội thảo "Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững”.


Hội thảo diễn ra từ 14:00 – 17:00, ngày 04/08/2017 tại Phòng 415 Khu Giảng đường Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật, Đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lịch trình sự kiện diễn ra như sau:

 

 


Để công tác chuẩn bị được chu đáo quý vị vui lòng gửi đăng ký tới đ/c Nguyễn Hiền Giang (email: hiengiang@vnu.edu.vn, điện thoại: 0987.280.556) trước ngày 02/08/2017.   Nhà Trường xin thông báo để quý vị được biết và tham gia hội thảo quan trọng này.


Trân trọng./.