Tin tức
Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sỹ năm 2019

Ngày 11/3/2019, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN sẽ tổ chức Hội thảo Thông tin Tuyển...

Trải nghiệm 4 ngày tại Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản

Vừa qua, 4 học viên của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN đã bắt đầu sang Nhật...

Sự kiện

May
11

Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh và học bổng thạc sỹ năm 2019

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

May
04

Quốc tế
VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Nhật Bản 2019

Time: 8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Apr
20

Job Fair
Job Fair 2019

Time: 8:30 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Đào tạo

   Chương trình đào tạo thạc sỹ        Thực tập tại Nhật Bản        Thông tin tuyển sinh 2019

Nghiên cứu

Công bố khoa học     Các hướng nghiên cứu chính       Năng lực nghiên cứu

Về VJU

Tầm nhìn và sứ mệnh         Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá