Tin tức
[Video] Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Năm 2019, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN chính thức tuyển sinh Chương trình Thạc...

Xây dựng một nhân cách sống cao đẹp

Nhận được mail thông báo trúng tuyển chương trình Tiến sĩ của Trường Đại học...

Sự kiện

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp
Lễ Tốt nghiệp 2019

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tháng 07
13

Tuyển sinh
Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ 2019

Time: 09:00-12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 05
04

Quốc tế
VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Nhật Bản 2019

Time: 8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Đào tạo

   Chương trình đào tạo thạc sỹ        Thực tập tại Nhật Bản        Tuyển sinh 2019

Nghiên cứu

Công bố khoa học     Lĩnh vực nghiên cứu      Năng lực nghiên cứu

Về VJU

Sứ mệnh và Tầm nhìn         Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá