Hướng dẫn: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020

Monday, June 01, 2020

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 718/HD-ĐHQGHN, ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành hướng dẫn xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng

1.1 Đối tượng:

- Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN;

- Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN;

- Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường Đại học Việt Nhật phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (Phụ lục 1).

1.2 Điều kiện xét tuyển thẳng:

a) Học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

- Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

- Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,00 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

            b) Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại mục a khoản 8.2 và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

            c) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQG;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

- Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

            d) Học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp TPHT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

            - Là thành viên tham gia cuộc thi tháng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 8,0 trở lên;

            - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 8,0 trở lên.

2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Tổng chỉ tiêu: 05. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 20% chỉ tiêu chung của ngành.

3. Nguyên tắc xét tuyển thẳng

- Trong trường hợp số nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường Đại học Việt Nhật sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
  • Ưu tiên 2: Thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
  • Ưu tiên 3: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT năm 2019 (xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).

4. Đăng ký xét tuyển thẳng

4.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:

  • Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2).
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

d) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

  • Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

  • Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
  • Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

4.2 Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ.

4.3 Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển thẳng:

Trước ngày 30/06/2020: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) về Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật (phòng 509), Tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

5. Thông báo trúng tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 25/08/2020, Nhà trường công bố kết quả xét tuyển thẳng trên website: http://vju.ac.vn.

Xem chi tiết:

Thông báo: Tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020

TT tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng năm 2020

Hướng dẫn theo phương thức khác

Tags:

You may also like
Dấu ấn Nhật Bản trong các công...

Từ 6/6 đến 9/6/2018, toàn bộ học viên khóa 2 Chương trình...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp...

Sáng ngày 14/11/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết thỏa...

Học viên VJU tham quan và học...

VJU luôn chú trọng nâng cao kiến thức thực tiễn và khả...