THÔNG BÁO: Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

Wednesday, January 06, 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật, Trường thông báo số lượng Phó Giáo sư năm 2020 cần bổ nhiệm vào Chương trình đào tạo như sau:

1. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Chương trình Đào tạo

Số lượng PGS

Ghi chú

1

Thạc sỹ Công nghệ Nano

01

 

Tổng cộng

 

01

 

2. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm

- Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS do Hội đồng Giáo sư Nhà nước cấp hoặc được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Nhà trường (Cơ sở giáo dục ở nước ngoài đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

- Có nguyện vọng được bổ nhiệm PGS tại Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh PGS gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (Mẫu số 15 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

- Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Trường Đại học Việt Nhật bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020 từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 07/01/2021 tại Bộ phận Nhân sự thuộc Văn phòng (Phòng 605, Trường Đại học Việt Nhật, đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận Nhân sự

Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật

ĐT: 024 7306 6007 (Ext: 6004)

Tags:

You may also like
Đại học Quốc gia Hà Nội có mặt...

Ngày 11/9/2019, Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education,...

Hiệu Trưởng Trường Đại Học...

Lễ khánh thành Văn phòng Hà Nội của Tập đoàn Nippon Steel...