Động thái của văn hóa dân gian trong xã hội Việt Nam đương đại

Day: Wednesday, November 25, 2020

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU campus Map

Speaker Series

Folklore không chỉ là những tàn tích còn lại từ quá khứ mà vẫn luôn tồn tại, biến chuyển sống động trong xã hội đương đại. Buổi tọa đàm chia sẻ những thông tin về những dạng thức tồn tại của folklore trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại, và đưa ra thông tin, nhận định về những xu hướng trong việc lưu truyền, phổ biến và tiếp nhận folklore ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh những truyền thống, tập quán xã hội biến đổi.

Other events

Aug
19

Speaker Series
RILAP Special Lecture Series 01: Legal topics in Viet...

Time: 8:00 - 18:30

Venue: Room 415 - Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mar
4

Speaker Series
Hội thảo Khu vực học: “Vốn xã hội và quỹ...

Time: 16:00 – 17:30

Venue: VJU - My Dinh Campus Trường Đại học Việt Nhật - Cơ sở Mỹ Đình

Mar
4

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event