Đổi mới sáng tạo trong trường đại học: Liên kết với tập đoàn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và doanh nghiệp khởi nghiệp

Day: Friday, October 09, 2020

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus Map

Hội thảo

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang thay đổi nền kinh tế và xã hội toàn cầu một cách sâu rộng. Công nghệ AI, blockchain, IoT.. đang dần được ứng dụng trong tất cả các cấu phần của nền kinh tế, giáo dục bậc cao không phải là ngoại lệ. Các trường đại học trong nước và trên thế giới đã có nhiều hướng tiếp cận khác nhau trước sự chuyển mình của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đặc biệt thông qua liên kết với tập đoàn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và doanh nghiệp khởi nghiệp trên nhiều phương diện khác nhau từ đào tạo đến ươm tạo. Bài nói trình bày tổng quan về tình hình đổi mới sáng tạo của Việt Nam và quốc tế, sứ mệnh của trường đại học trong cuộc cách mạng 4.0 và những ví dụ về phát triển đổi mới sáng tạo trong trường đại học trong nước và quốc tế.

Other events

Mar
4

Hội thảo
Hội thảo về Giáo dục Khai phóng

Time: 16:30 - 18:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Feb
15

Hội thảo
Phát triển các hoạt động khoa học và công...

Time: 9:00 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Hội thảo
Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Oct
27

Hội thảo
Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time: 9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

join the event