Sự kiện

Tháng 02
27

Hội thảo
Possibility of Utilizing New Technology in Infrastructure...

Time: 9:00 - 11:00

Venue: Online (Zoom account will be sent to the register only)

Tháng 01
19

Tháng 01
07

Hội thảo
TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI

Time: 13:00 - 14:30

Venue: VJU Campus Room 415

Tháng 12
21

Tháng 12
15

Hội thảo
Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo&Khởi...

Time: 15-16.12.2020

Venue: VJU Campus, Phòng 511

Tháng 11
25

Tháng 11
07

Lễ Tốt nghiệp
VJU GRADUATION CEREMONY 2020

Time: 13:30 – 15:30

Venue: Nguyen Van Dao Hall, VNU - 144 Xuan Thuy str., Cau Giay Dist., Ha Noi

Tháng 11
07

Lễ Khai giảng
VJU's Opening Ceremony 2020

Time: 8:30 - 10:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - VNU - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội