Sự kiện

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp
Lễ Tốt nghiệp 2019

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tháng 06
17

Bài giảng đặc biệt
Kháng thuốc kháng sinh trong môi trường nước:...

Time: 10:00 – 11:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 06
12

Tuyển sinh
Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ VJU 2019

Time: 18:30-21:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 05
11

Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh và học bổng thạc sỹ...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 05
04

Quốc tế
VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ...

Time: 8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 04
20

Job Fair
Job Fair 2019

Time: 8:30 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
16

Hội thảo
Phát triển các hoạt động khoa học và công...

Time: 9:00 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 02
23

Open Campus
VJU Open Campus 2019

Time: 9:00 - 13:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật