Sự kiện

Tháng 11
25

Tháng 11
07

Lễ Tốt nghiệp
VJU GRADUATION CEREMONY 2020

Time: 13:30 – 15:30

Venue: Nguyen Van Dao Hall, VNU - 144 Xuan Thuy str., Cau Giay Dist., Ha Noi

Tháng 11
07

Lễ Khai giảng
VJU's Opening Ceremony 2020

Time: 8:30 - 10:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - VNU - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng 11
06

Hội nghị
Họp Hội đồng Trường

Time: 13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus

Tháng 11
05

Hội thảo
Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time: 9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

Tháng 09
18

Open Campus
Tư vấn điều chỉnh Nguyện vọng xét tuyển...

Time: 09:00 – 10:00

Venue: https://www.facebook.com/VietnamJapanUniversity/

Tháng 09
07

Speaker Series
RILAP Special Lecture Series 01: Legal topics in Viet...

Time: 8:00 - 18:30

Venue: Room 415 - Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 08
31

Summer Program
VJU - Hosei Online Summer Program

Time: 13:00 - 15:00 Agust 31

Venue: Online