Speaker Series

Tháng 06
04

Tháng 05
27

Tháng 11
25

Động thái của văn hóa dân gian trong xã hội...

Time:11:00 - 12:00

Venue: VJU campus

Tháng 09
07

RILAP Special Lecture Series 01: Legal topics in Viet...

Time:8:00 - 18:30

Venue: Room 415 - Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 08
25

Sàng lọc các gen kháng thuốc kháng sinh trong...

Time:20-21:30 25/8/2020

Venue: Webinar

Tháng 06
29

Lunch petit seminar về phương pháp giảng dạy...

Time:11:00 - 11:50

Venue: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606

Tháng 05
13

Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time:17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 04
13

Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time:13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
17

Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time:9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 01
17

HỘI THẢO: Chính sách ngoại giao mới của...

Time:10:00 - 12:20

Venue: Khu học xá Mỹ Đình