Hội thảo

Tháng 06
11

Tháng 06
09

Tháng 05
25

Tháng 05
18

Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của...

Time:14:00

Venue: Tầng 3 Nhà G6, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN

Tháng 05
15

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG...

Time:8:30 - 17:00

Venue: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội Đường Lưu Hữu Phước, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tháng 05
10

Future of Work for MBA students

Time:10:00 - 12:00

Venue: Online

Tháng 04
23

Opportunities to win MEXT Scholarship at Tokyo Tech

Time:13:00 - 14:30 (VN time)

Venue: Online

Tháng 04
23

Seminar on teaching online skills and methodologies

Time:8:30 - 09:45

Venue: Room 606 VJU, and online via Zoom

Tháng 04
14

Tháng 02
27

Possibility of Utilizing New Technology in Infrastructure...

Time:9:00 - 11:00

Venue: Online (Zoom account will be sent to the register only)