Chương trình Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Chương trình Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

 

Chương trình: Chương trình được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các lĩnh vực chuyên sâu. Học viên được đào tạo bằng chương trình có chất lượng quốc tế, được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Waseda, Nhật Bản và một số chương trình đào tạo lãnh đạo tiên tiến trên thế giới, được cải tiến phù hợp với điều kiện và nhu cầu của Việt Nam.

Mục tiêu: Chương trình cung cấp nguồn nhân lực về khoa học lãnh đạo và quản lý có trình độ cao, có kiến thức toàn diện, có tầm nhìn và tư duy toàn cầu, vận dụng tương đối thành thạo hệ thống phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận, tri thức và kỹ năng của khoa học lãnh đạo và quản lý hiện đại vào thực tiễn nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, chỉ đạo, tư vấn chính sách, hoạch định và tổ chức triển khai chính sách, quản lý, điều hành và đánh giá quá trình chính sách ở các địa phương, bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp vv… đề xuất các giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững.

Giảng viên: Các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và Nhật Bản (khoảng 50% giảng viên đến từ Nhật Bản) và một số đại học tiên tiến trên thế giới.

Thời gian đào tạo: 24 tháng

Hình thức đào tạo: Toàn thời gian bằng tiếng Anh.

Tờ rơi Chương trình Lãnh đạo toàn cầu (Tiếng Anh)

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống của Nhà nước từ trung ương đến địa phương.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức quốc tế, hiệp hội quốc tế, thể chế quốc tế và tổ chức phi chính phủ.
 • Cán bộ, chuyên gia tư vấn, phân tích, hoạc định và phản biện chính sách làm việc tại các cơ quan hoạch định, tư vấn chính sách của các bộ, ngành, địa phương ở Việt Nam hoặc tại các tổ chức quốc tế.
 • Nhà nghiên cứu, giảng viên tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học có chuyên ngành về lãnh đạo, chính trị và an ninh, chính sách công và phát triển, quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế, xã hội và văn hóa.

 
 • Chương trình chất lượng cao, theo chương trình của Trường cao học Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Waseda, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam và Đông Nam Á;
 • Môi trường quốc tế; tối thiểu 50% giảng viên Nhật Bản; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại; được tham gia đề tài, dự án với các giáo sư uy tín;
 • Hỗ trợ phần lớn học phí; học bổng toàn phần dành cho học viên ưu tú;
 • Cơ hội được học tập và nghiên cứu tại Đại học Waseda, Nhật Bản
 • Được cung cấp kiến thức kĩ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hoá, đặc biệt là văn hoá Nhật Bản; 
 • Lợi thế tuyển dụng và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp tổ chức hàng đầu của Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế khi tốt nghiệp;

 

Đại học Waseda 

Đại học Waseda là một trong những trường đại học tư nhân nổi tiếng nhất tại Nhật Bản và châu Á. Đại học này có khuôn viên chính ở miền Bắc của Shinjuku. Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế thuộc Đại học Waseda có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với xã hội Nhật Bản, ở đó 6 Thủ tướng Chính phủ thời hậu chiến đều là các cựu sinh viên tiêu biểu của Khoa. Ngoài ra, 7 CEO nổi tiếng được liệt kê trong Fortune Global 2007 cũng đã tốt nghiệp từ Khoa này. Đại học Waseda là một thành viên của hệ thống Universitas 21.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu được thiết kế theo với 4 khối kiến thức bao gồm:

 • Khối kiến thức chung và cơ sở: Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và công cụ nghiên cứu liên quan đến khoa học lãnh đạo;
 • Khối kiến thức về chính trị và an ninh: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về chính trị và chính trị học quốc tế, quan hệ quốc tế, an ninh quốc tế, các tổ chức quốc tế, truyền thông và chính trị, văn hóa và chính trị;
 • Khối kiến thức về kinh tế: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, kinh tế chính trị, chính sách phát triển, đổi mới và chuyển giao khoa học công nghệ, cạnh tranh toàn cầu, thực thi chiến lược, kế hoạch và quản lý sự thay đổi;
 • Khối kiến thức về văn hóa, xã hội: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về nhân học văn hóa, xã hội học toàn cầu, phát triển bền vững, toàn cầu hóa, vấn đề giới trên phạm vi toàn cầu, an ninh con người và quyền con người.

Chương trình được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các lĩnh vực chuyên sâu. Cấu trúc Chương trình như sau:

 

Học phần

Số

tín chỉ

Khối kiến thức chung

10

Triết học

4

Tiếng Nhật

6

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

Các học phần bắt buộc

19

Cơ sở khoa học bền vững

3

Phương pháp luận và hệ thống thông tin cho khoa học bền vững

3

Phương pháp nghiên cứu xã hội                                              3
   

Tiếng Anh học thuật

4

Nhập môn lãnh đạo chính trị

3

Nhập môn lãnh đạo toàn cầu

3

Các học phần tự chọn

15

 Chính trị và an ninh quốc tế   
 Cơ sở quan hệ quốc tế 3
 Truyền thông và Chính trị 3
 Lý thuyết chính trị quốc tế 3
 An ninh quốc tế 3
 Lý thuyết tổ chức quốc tế 3
 Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương 3
 Kinh tế quốc tế  
 Kinh tế quốc tế 3
 Kinh tế môi trường và chính sách môi trường 3
 Đổi mới và chuyển giao công nghệ trong các nền kinh tế ASEAN 3
 Kinh tế phát triển 3
 Nghiên cứu kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 3
 Chiến lược quốc gia và quản trị sự thay đổi 3
 Văn hóa và xã hội quốc tế  
 Xã hội và văn hóa ở Đông Nam Á 3
 Nhân học văn hóa 3
 Xã hội học toàn cầu 3
 Văn hóa chính trị Đông Á 3
 An ninh con người và quyền con người 3
 Phát triển con người và mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 3
 Phân tích so sánh chính sách giáo dục và giáo dục quốc tế 3
 Quan hệ giới trong bối cảnh quốc tế 3
 Bài giảng Chuyên đề về Lãnh đạo toàn cầu I, II, III Không
 Thực tập tại Nhật Bản 6
 Luận văn thạc sĩ 14
 Tổng cộng 64

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020: 10 học viên

Năng lực Tiếng Anh: Năng lực tiếng Anh đạt khung năng lực ngoại ngữ cấp độ 4. Cụ thể, thí sinh phải xuất trình được minh chứng về trình độ tiếng Anh đáp ứng được một trong các yêu cầu sau đây:

 • Có chứng chỉ IELTS 5.0 
 • Có chứng chỉ TOEFL: 45-93 iBT
 • Có chứng chỉ TOEIC với các chỉ số Reading 385, Listening 400, Speaking 160, Writing 150
 • Có chứng chỉ Cambridge Exam KET (Distinction 160), PET (Pass 160), FCE (Level B2-160)
 • Có chứng chỉ BEC Vantage
 • Có chứng chỉ BULATS 60-74
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ các CTĐT toàn thời gian bằng tiếng Anh ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; CTĐT chuẩn quốc tế, CTĐT tài năng, CTĐT chất lượng cao của ĐHQGHN;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Có trình độ tiếng Anh B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ VSTEP.3-5 (6.0)
 • Lưu ý: Các chứng chỉ tiếng Anh có giá trị trong thời gian 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ.

Ngành học:

Ngành phù hợp

Ngành gần

Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Khoa học quản lý, Luật, Luật kinh tế, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế.
 

Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học, Tôn giáo học, Lịch sử, Công tác xã hội, Du lịch, Công nghệ thông tin, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản lý dự án, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị, Lưu trữ học, Quản lý thông tin, Văn hoá học, Quản lý văn hoá, Ngôn ngữ học, Văn học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Quản lý giáo dục, Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng; Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh xem xét cụ thể và trình hiệu trưởng trường ĐHVN xem xét, quyết định

.

 • Yêu cầu thí sinh dự tuyển phải có GPA ≥ 2,5/4,0.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Hạn nộp Hồ sơ tuyển sinh 2020:

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, căn cứ theo hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 910/ĐHQGHN-ĐT ngày 25/03/2020, Trường Đại học Việt Nhật trân trọng báo cáo việc thay đổi lịch trình tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2020 như sau:

a) Về lịch trình tuyển sinh Đợt 1

  - Lùi mốc thời gian tổ chức tuyển sinh của Đợt 1 (theo thông báo số 879/ĐHVN-TB ngày 31/12/2019 đã ban hành) và kết hợp tổ chức vào Đợt 2, Đợt 3 năm 2020;

  - Các ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển Đợt 1 được chuyển sang Đợt 2 hoặc Đợt 3 theo nguyện vọng.

b) Về lịch trình tuyển sinh Đợt 2 và Đợt 3

  - Tuyển sinh Đợt 2 và Đợt 3 được áp dụng cho cả ứng viên là người Việt Nam và người nước ngoài;

  - Lịch trình tuyển sinh:

STT

Lịch trình tuyển sinh đợt 2

Ngày

 1.  

Nhận hồ sơ

Từ 15/12/2019 đến 05/06/2020

 1.  

Thông báo danh sách phỏng vấn

Ngày 09/06/2020

 1.  

Phỏng vấn thí sinh

Từ 12 đến 28/06/2020

 1.  

Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học

Trước 15/07/2020

 

STT

Lịch trình tuyển sinh đợt 3

Ngày

 1.  

Nhận hồ sơ

Từ 15/12/2019 đến 17/08/2020

 1.  

Thông báo danh sách phỏng vấn

Ngày 21/08/2020

 1.  

Phỏng vấn thí sinh

Từ 29/08 đến 06/09/2020

 1.  

Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học

Trước 15/09/2020

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, Nhà trường điều chỉnh lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn đợt 3 như sau:

  Thời hạn nhận hồ sơ Thời gian phỏng vấn

Lãnh đạo toàn cầu

01/09/2020 05/09/2020

          c) Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, Đợt tuyển sinh dự phòng (nếu có) dự kiến như sau:

STT

Đợt tuyển sinh dự phòng

Ngày

 1.  

Nhận hồ sơ

Từ 15/12/2019 đến 17/09/2020

 1.  

Thông báo danh sách phỏng vấn

Ngày 21/09/2020

 1.  

Phỏng vấn thí sinh

Từ 26/09 đến 04/10/2020

 1.  

Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học

Trước 15/10/2020

d) Kế hoạch học bổ sung kiến thức: Tháng 9 và 10/2020

e) Kế hoạch khai giảng khóa V (2020-2022): Tháng 10/2020.

Hồ sơ dự tuyển: Xem hướng dẫn và tải hồ sơ dự tuyển tại đây.

Văn phòng Chương trình

P. 613, tầng 6 

Trường Đại học Việt Nhật, Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Google map

 

Học viên quốc tế nhận quà năm mới từ Hiệu trưởng

VJU tại Diễn đàn quốc tế NIES lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á

Tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2019

Tiếp cận các phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu từ kiến thức liên ngành

Thông báo về VJU Open Campus 2019

Những giá trị xuất sắc bên trong môi trường học thuật quốc tế với sự hợp tác Việt - Nhật

Trải nghiệm 4 ngày tại Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản

Job Fair 2019

Bổ trợ kiến thức viết học thuật: Kỹ năng Citation và Reference

Nghiên cứu vi khuẩn kháng kháng sinh trong môi trường nước