Chương trình Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Chương trình Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Chương trình: Chương trình được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các lĩnh vực chuyên sâu. Học viên được đào tạo bằng chương trình có chất lượng quốc tế, được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Waseda, Nhật Bản và một số chương trình đào tạo lãnh đạo tiên tiến trên thế giới, được cải tiến phù hợp với điều kiện và nhu cầu của Việt Nam.

Mục tiêu: Chương trình cung cấp nguồn nhân lực về khoa học lãnh đạo và quản lý có trình độ cao, có kiến thức toàn diện, có tầm nhìn và tư duy toàn cầu, vận dụng tương đối thành thạo hệ thống phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận, tri thức và kỹ năng của khoa học lãnh đạo và quản lý hiện đại vào thực tiễn nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, chỉ đạo, tư vấn chính sách, hoạch định và tổ chức triển khai chính sách, quản lý, điều hành và đánh giá quá trình chính sách ở các địa phương, bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp vv… đề xuất các giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững.

Giảng viên: Các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và Nhật Bản (khoảng 50% giảng viên đến từ Nhật Bản) và một số đại học tiên tiến trên thế giới.

Thời gian đào tạo: 24 tháng

Hình thức đào tạo: Toàn thời gian bằng tiếng Anh.

Thực tập: Học viên sẽ tham gia nghiên cứu/thực tập ở các trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đối tác tại Nhật Bản.

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống của Nhà nước từ trung ương đến địa phương.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức quốc tế, hiệp hội quốc tế, thể chế quốc tế và tổ chức phi chính phủ.
 • Cán bộ, chuyên gia tư vấn, phân tích, hoạc định và phản biện chính sách làm việc tại các cơ quan hoạch định, tư vấn chính sách của các bộ, ngành, địa phương ở Việt Nam hoặc tại các tổ chức quốc tế.
 • Nhà nghiên cứu, giảng viên tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học có chuyên ngành về lãnh đạo, chính trị và an ninh, chính sách công và phát triển, quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế, xã hội và văn hóa.

 
 • Chương trình chất lượng cao, theo chương trình của Trường cao học Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Waseda, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam và Đông Nam Á;
 • Môi trường quốc tế; tối thiểu 50% giảng viên Nhật Bản; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại; được tham gia đề tài, dự án với các giáo sư uy tín;
 • Hỗ trợ phần lớn học phí; học bổng toàn phần dành cho học viên ưu tú;
 • Đài thọ toàn phần cho học viên trong kỳ thực tập một kỳ tại Trường cao học Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Waseda
 • Được cung cấp kiến thức kĩ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hoá, đặc biệt là văn hoá Nhật Bản; 
 • Lợi thế tuyển dụng và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp tổ chức hàng đầu của Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế khi tốt nghiệp;

 

Đại học Waseda 

Đại học Waseda là một trong những trường đại học tư nhân nổi tiếng nhất tại Nhật Bản và châu Á. Đại học này có khuôn viên chính ở miền Bắc của Shinjuku. Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế thuộc Đại học Waseda có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với xã hội Nhật Bản, ở đó 6 Thủ tướng Chính phủ thời hậu chiến đều là các cựu sinh viên tiêu biểu của Khoa. Ngoài ra, 7 CEO nổi tiếng được liệt kê trong Fortune Global 2007 cũng đã tốt nghiệp từ Khoa này. Đại học Waseda là một thành viên của hệ thống Universitas 21.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu được thiết kế theo với 4 khối kiến thức bao gồm:

 • Khối kiến thức chung và cơ sở: Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và công cụ nghiên cứu liên quan đến khoa học lãnh đạo;
 • Khối kiến thức về chính trị và an ninh: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về chính trị và chính trị học quốc tế, quan hệ quốc tế, an ninh quốc tế, các tổ chức quốc tế, truyền thông và chính trị, văn hóa và chính trị;
 • Khối kiến thức về kinh tế: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, kinh tế chính trị, chính sách phát triển, đổi mới và chuyển giao khoa học công nghệ, cạnh tranh toàn cầu, thực thi chiến lược, kế hoạch và quản lý sự thay đổi;
 • Khối kiến thức về văn hóa, xã hội: Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về nhân học văn hóa, xã hội học toàn cầu, phát triển bền vững, toàn cầu hóa, vấn đề giới trên phạm vi toàn cầu, an ninh con người và quyền con người.

Chương trình được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các lĩnh vực chuyên sâu. 

Học phần

Số

tín chỉ

Khối kiến thức chung

10

Triết học

4

Tiếng Nhật

6

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

Các học phần bắt buộc

16

Cơ sở khoa học bền vững

3

Phương pháp luận và hệ thống thông tin cho khoa học bền vững

3

Tiếng Anh học thuật

4

Nhập môn lãnh đạo chính trị

3

Nhập môn lãnh đạo toàn cầu

3

Các học phần tự chọn

20/50

Các học phần cơ sở chung (tự chọn)

 

Phương pháp nghiên cứu xã hội

2

Chính trị và an ninh

 

Cơ sở quan hệ quốc tế

2

Truyền thông và Chính trị

2

Lý thuyết chính trị quốc tế

2

An ninh quốc tế

2

Lý thuyết tổ chức quốc tế

2

Lịch sử quốc tế

2

Chính trị, xã hội và văn hóa ở Đông Nam Á

2

Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

2

Kinh tế

 

Kinh tế quốc tế

2

Kinh tế môi trường và chính sách môi trường

2

Đổi mới và chuyển giao công nghệ trong các nền kinh tế ASEAN

2

Kinh tế phát triển

2

Nghiên cứu kinh tế châu Á Thái Bình Dương

2

Kinh tế chính trị về phát triển

2

Chiến lược quốc gia và quản trị sự thay đổi

2

Xã hội/Văn hóa

 

Nhân học văn hóa

2

Xã hội học toàn cầu

2

Văn hóa chính trị Đông Á

2

An ninh con người và quyền con người

2

Phát triển con người và mục tiêu phát triển bền vững

2

Toàn cầu hóa văn hóa

2

Phân tích chính sách về giáo dục so sánh và quốc tế

2

Lý thuyết phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế

2

Quan hệ giới trong bối cảnh quốc tế

2

Chuỗi bài giảng của Khách mời

2

Bài giảng Chuyên đề về Lãnh đạo toàn cầu I, II, III

2

Thực tập tại Nhật Bản

2

Luận văn thạc sĩ

15

Tổng cộng

64

Văn phòng Chương trình

P. 613, tầng 6 

Trường Đại học Việt Nhật, Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Google map

 

Học viên quốc tế nhận quà năm mới từ Hiệu trưởng

VJU tại Diễn đàn quốc tế NIES lần thứ 4 về tương lai bền vững ở châu Á

Tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN năm 2019

Tiếp cận các phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu từ kiến thức liên ngành

Thông báo về VJU Open Campus 2019

Những giá trị xuất sắc bên trong môi trường học thuật quốc tế với sự hợp tác Việt - Nhật

Trải nghiệm 4 ngày tại Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản