Đào tạo

Đào tạo July 11, 2019

[Video] Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Năm 2019, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN chính thức tuyển sinh...

Đào tạo June 18, 2019

[Hình ảnh] Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Khóa 2

Bước vào tháng 6, học viên các chương trình thạc sỹ của...

Đào tạo June 11, 2019

Bổ trợ kiến thức viết học thuật: Kỹ năng Citation và Reference

Khóa học bổ trợ kiến thức về viết học thuật, Academic Writing...

Đào tạo June 01, 2017

Hội thảo Định hướng nghề nghiệp "Kỹ năng khám phá và giới thiệu bản thân với Doanh nghiệp Nhật Bản"

Ngày 25/5/2017, Hội thảo Định hướng nghề nghiệp: “Kỹ năng khám phá...

Đào tạo June 26, 2017

Học viên VJU tới thăm các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản

Ngày 18 – 19/6/2017, GS Nguyễn Đình Đức Giám đốc chương trình,...