Bài giảng mở

Tháng 03
30

Mô hình hàng đợi trong dịch vụ công cộng,...

Time:11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

Tháng 03
08

Green Banking Development in Viet Nam

Time:11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

Tháng 08
26

Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt

Time:11:00 - 11:50

Venue: Phòng 606 - VJU Campus

Tháng 08
27

Chuỗi bài giảng mở về luật pháp Việt...

Time:9:00

Venue: Trường Đại học Luật Hà Nội

Tháng 03
09

Sự phát triển của khoa học công nghệ và tương...

Time:15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
05

CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time:9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 01
17

HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại...

Time:8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 12
12

Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật...

Time:8:50 - 9:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 12
01

Lý do Tập đoàn Yoshinoya vươn ra thế giới

Time:13:00 - 15:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 09
27